Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/10/2017(35539/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή 2017
27/10/2017(34078/27-10-2017) Απολογισμός Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017
27/10/2017(35533/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή 2017
27/10/2017(35536/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2017
26/10/2017(36050/24-10-2017) Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Ιδρύματος Δήμου Μεσσήνης-Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία ‘Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη‘
25/10/2017(35880/23-10-2017) Παροχή στοιχείων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταφερόμενων μαθητών
24/10/2017(35963/20-10-2017) Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)
24/10/2017(35986/24-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
23/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 23-10-2017, 08:25)
20/10/2017(34898/19-10-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   Επόμενη