Σάββατο 24 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
02/02/2018(2170/2-2-2018) Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
01/02/2018(3105/30-01-2018) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων με μηχανικούς
01/02/2018(42260-3101-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 270/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
26/01/2018(03/26-1-2018) Διευκρινίσεις σχετικά με τα Περιγράμματα θέσεων εργασίας
25/01/2018(1704/24-1-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή 2018
25/01/2018(1922/24-1-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2018
19/01/201890/91 τεύχος Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018 (ελλ., αγγλ.)
17/01/2018(1439/17-1-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
16/01/2018(1123/10-1-2018) Γ΄ Τροποποίηση της 10595/31-3-2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Πελοποννήσου», όπως ισχύει
10/01/2018(202/9-1-2018) Κατανομή ποσού 6.336.706,33€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον Δεκέμβριο 2017
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   Επόμενη