Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
06/09/2018(46736/06.09.2018) Κατανομή ποσού ύψους 115.341.493,36 € σε Δήμους της Χώρας προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων
03/09/2018(43885/27.08.2018) Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Εποπτών ΟΤΑ
31/08/2018(44304/27-8-2018) Απόδοση εσόδων στους Δήμους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 5, 6, 7, 8 μην. κατανομή
29/08/2018(28/24.08.2018) Θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών
29/08/2018(44485/6-8-2018) Οδηγίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 & διευκρινίσεις νέου συστήματος στοχοθεσίας & ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ
29/08/2018(44660/28.08.2018) Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή ΒΔ του ΥΠΕΣ
29/08/2018(43878/24-8-2018) Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ
27/08/2018(44038/23-8-2018) Κατανομή 2.895.942,80 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2018, δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών & καλλιτεχνικών γυμνασίων & λυκείων
27/08/2018(43987/24-8-2018) Γ΄ Κατανομή 28.000.000,00€ από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων
27/08/2018(43911/24-8-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...   Επόμενη