Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
15/11/2017(38479/10-11-2017) Δ΄ Κατανομή από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
13/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 13-11-2017, 10:35)
10/11/2017(31/3-11-2017) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
10/11/2017(36444/26-10-2017) Συμπληρωματική κατανομή 59.765,88 € σε Δήμους, από ΚΑΠ 2017, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής Μαΐου-Αυγούστου 2017
08/11/2017(37690/7-11-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2017
08/11/2017(36487/1-11-2017) Ενημέρωση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4491/2017 (Α’ 152) – τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016
08/11/2017(38059/8-11-2017) Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τους ΕΟΕΣ, την Πολιτιστική και τη Γαλάζια Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων
07/11/2017(37029/2-11-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους
06/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 06-11-2017, 08:30)
03/11/2017(37269/2-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   Επόμενη