Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
12/10/2018(55034/9-10-2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ι΄ Κατανομή έτους 2018
10/10/2018(54697/8-10-2018) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 
05/10/2018(53883/4-10-2018) Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
05/10/2018(53782/4-10-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.396.868,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα Σεπτέμβριο
02/10/2018(49038/17-9-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 
27/09/2018(51838/26-9-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
24/09/2018(50738/14-9-2018) Ενημέρωση σχετικά με επικαιροποιημένο οδηγό δημοσίων συμβάσεων
21/09/2018(50218/20-9-2018) Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α.
21/09/2018(50206/20-9-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Θ΄ Κατανομή έτους 2018
20/09/2018(49810/19-9-2018) Κατανομή ποσού 27.793.200,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   Επόμενη