Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
04/05/2018(15913/2-5-2018) Β΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ έτους 2018, σε όλους τους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
02/05/2018(15770/30-4-2018) Κατανομή ποσού ύψους 1.490.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2018 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
30/04/2018(14/27-4-2018) Στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για το προσωπικό και τη μισθοδοσία του
27/04/2018(11/25-4-2018) Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
26/04/2018(ΚΥΑ11836/17-4-2018) Εφαρμογή ν.4483/2017-Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τις συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων
26/04/2018(13/24-4-2018) Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/ 2010)
25/04/2018(14467/25-4-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
25/04/2018(12/24-4-2018) Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018
24/04/2018(13641/23-4-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 226/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
24/04/2018(13131/20-4-2018) Διευκρινήσεις εφαρμογής Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών & επιστημονικών υπηρεσιών
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   Επόμενη