Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
20/02/2018(2717/29-1-2018) Τροποποίηση ΠΔ126/2001 (Α΄113) & σύσταση ΝΠΔΔ επωνυμίας «Δημοτικό Λιμενικό Αμοργού»- Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος
16/02/2018(3767/12-2-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2018
13/02/2018Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)
13/02/2018(1364/12-2-2018) Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
12/02/2018(4032/12-2-2018) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2018
12/02/2018(3080/8-2-2018) Συμβάσεις κάτω των ορίων άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) & 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) ν.4412/2016 (Α’ 147)
12/02/2018(4033/12-2-2018) Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA ΙΙ): Επιδότηση Έργων Αδελφοποίησης Πόλεων μεταξύ ΕΕ & Τουρκίας
09/02/2018(2816/30-1-2018) Καθορισμός τύπου & περιεχομένου στοιχείων, χρόνου & τρόπου ενημέρωσης Κόμβου Διαλειτουργικότητας & λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο ΥΠΕΣ
09/02/2018(6/8-2-2018) Αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 παρ. 7 του ν.3852/2010)
08/02/2018(3533/7-2-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2018
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...   Επόμενη