Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
09/08/2018(41568/8-8-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
09/08/2018(41669/9-8-2018) Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων
06/08/2018(40738/3-8-2018) Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει
06/08/2018(40778/3-8-2018) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016
31/07/2018(39405/30-7-2018) Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
25/07/2018(38376/24-7-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
23/07/2018(37684/23-7-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.456.865,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος
12/07/2018(35476/12-7-2018) Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
12/07/2018(34515/9-7-2018) Συμπληρωματική κατανομή συνολικού ποσού 202.652,36 € σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους
10/07/2018(34539/10-7-2018)Eιδική έγκριση του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α΄) για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ.
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη