Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
16/10/2017(26/11-10-2017) Ρυθμίσεις του π.δ. 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης & λειτουργίας των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών
16/10/2017(34362/13-10-2017) Κατανομή ποσού 72.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
13/10/2017(28/13-10-2017) Παροχή διευκρινίσεων ερμηνείας και εφαρμογής άρθ. 108-114 ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
11/10/2017(32624/06-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ι’ κατανομή 2017
10/10/2017(33629/6-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
09/10/2017(1203/5-10-2017) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού : Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/201788/89ο τεύχος Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ελλ-Αγγ)
09/10/2017(1206/6-10-2017) Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημ. Διεθνούς Διαγωνισμού: Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 09-10-2017, 09:10)
06/10/2017(33623/5-10-2017) Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017
Προηγούμενη  ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...   Επόμενη