Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/12/2017(41651/06-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2017
08/12/2017(42234/08-12-2017) Κατανομή ποσού 32.000.000,00 € προς κάλυψη επενδ. δαπανών και δαπανών βελτίωσης - συντήρησης - αποκατάστασης οδικού δικτύου Περιφερειών
08/12/2017(41654/06-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2017
08/12/2017(40939/06-12-2017) Κατανομή ποσού 5.525.487,52€ στις Περιφέρειες προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους
05/12/2017(41483/01-12-2017) Εκπαίδευση υπαλλήλων στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών» (Β’ φάση)
30/11/2017(41122/29-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
29/11/2017(39491/22-11-2017) Ενημέρωση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4497/2017
29/11/2017(36/29-11-2017) Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
28/11/2017(40739/28-11-2017) Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2019: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
27/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 27-11-2017, 12:50)
Προηγούμενη  ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...   Επόμενη