Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/10/2017(35536/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2017
27/10/2017(35533/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή 2017
26/10/2017(36050/24-10-2017) Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Ιδρύματος Δήμου Μεσσήνης-Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία ‘Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη‘
25/10/2017(35880/23-10-2017) Παροχή στοιχείων χιλιομετρικών αποστάσεων μεταφερόμενων μαθητών
24/10/2017(35986/24-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
24/10/2017(35963/20-10-2017) Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)
23/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 23-10-2017, 08:25)
20/10/2017(34898/19-10-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
20/10/2017(34118/19-10-2017) Κατανομή συνολικού ποσού 146.800,00€, από τους ΚΑΠ σε Περιφέρειες,για κάλυψη αναγκών εφαρμογής προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου» 2017
16/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 16-10-2017, 07:25)
1