Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
10/11/2017(31/3-11-2017) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
10/11/2017(36444/26-10-2017) Συμπληρωματική κατανομή 59.765,88 € σε Δήμους, από ΚΑΠ 2017, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής Μαΐου-Αυγούστου 2017
08/11/2017(37690/7-11-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2017
08/11/2017(36487/1-11-2017) Ενημέρωση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4491/2017 (Α’ 152) – τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016
08/11/2017(38059/8-11-2017) Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τους ΕΟΕΣ, την Πολιτιστική και τη Γαλάζια Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων
07/11/2017(37029/2-11-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους
06/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 06-11-2017, 08:30)
03/11/2017(37269/2-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
03/11/2017(36618/2-11-2017) Κατανομή ποσού 6.110.912,66€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για Οκτώβριο τρέχοντος έτους
02/11/2017(36925/31-10-2017) Κατανομή 114.081.235,96 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, καταβολής προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2017
Προηγούμενη  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...   Επόμενη