Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
24/10/2017(35986/24-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
24/10/2017(35963/20-10-2017) Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)
23/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 23-10-2017, 08:25)
20/10/2017(34898/19-10-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
20/10/2017(34118/19-10-2017) Κατανομή συνολικού ποσού 146.800,00€, από τους ΚΑΠ σε Περιφέρειες,για κάλυψη αναγκών εφαρμογής προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου» 2017
16/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 16-10-2017, 07:25)
16/10/2017(26/11-10-2017) Ρυθμίσεις του π.δ. 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης & λειτουργίας των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών
16/10/2017(34362/13-10-2017) Κατανομή ποσού 72.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
13/10/2017(28/13-10-2017) Παροχή διευκρινίσεων ερμηνείας και εφαρμογής άρθ. 108-114 ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
11/10/2017(32624/06-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ι’ κατανομή 2017
Προηγούμενη  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...   Επόμενη