Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
28/12/2017(42/27-12-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων με μηχανικούς
27/12/2017(41/21-12-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Περιφερειών με μηχανικούς
27/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 27-12-2017, 09:55)
21/12/2017(43337/20-12-2017) Τροποποίηση της Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, όπως ισχύει, κατανομής ποσού σε Περιφέρειες από Κ.Α.Π. 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
20/12/2017(43598/19-12-2017) Κατανομή ποσού 4.348.136,47 € σε Δήμους από ΚΑΠ 2017, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, και υπηρεσιών για Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2017
20/12/2017(43595/19-5/2017) Κατανομή εσόδων από ΚΑΠ 2017, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων
20/12/2017(42216/20-12-2017) Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ε.Φ. 07-120 σε επιμέρους Κ.Α.Ε
20/12/2017(40/19-12-2017) Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
19/12/2017(43476/15-12-2017) Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
19/12/2017(43478/19-12-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...   Επόμενη