Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
31/10/2017(34583/27-10-2017) Τροποποίηση της 15334/10.5.2017 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων»
31/10/2017(34149/27-10-2017) Ε΄ Τροποποίηση της 8310/15.3.2017 Υ.A. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Αττικής, Βορ.& Νοτ. Αιγαίου, Κεν. &  Δυτ. Μακεδονίας»
30/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 30-10-2017, 08:25)
30/10/2017(36130/24-10-2017) Ορθή διάθεση Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
30/10/2017(36514/26-10-2017) Ολοκλήρωση ενημέρωσης πεδίων «Εργασιακή Σχέση» & «Κατηγορία Προσωπικού» – Οδηγίες ενεργειών Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλ. Δημοσίου
27/10/2017(35539/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή 2017
27/10/2017(34078/27-10-2017) Απολογισμός Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017
27/10/2017(35536/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2017
27/10/2017(35533/20-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ΄ Κατανομή 2017
26/10/2017(36050/24-10-2017) Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Ιδρύματος Δήμου Μεσσήνης-Νομού Μεσσηνίας, με την επωνυμία ‘Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη‘
Προηγούμενη  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...   Επόμενη