Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
04/10/2017(33301/3-10-2017) Κατανομή ποσού 196.881,00 € στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης από τους ΚΑΠ 2017, κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου
04/10/2017(32333/3-10-2017) Κατανομή ποσού 6.352.897,86€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 καταβολής διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για Σεπτέμβριο
02/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 02-10-2017, 14:20)
02/10/2017(30562/18-9-2017) Δημοσίευση στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας σύναψης ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
02/10/2017(24/29-9-2017) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ρύθμισης όρων & συνθηκών απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού & ΝΠΔΔ
27/09/2017(32289/26-9-2017) Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών
25/09/2017(31952/22-9-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
25/09/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 25-09-2017, 08:35)
25/09/2017(26913/8-9-2017) Ενημέρωση σχετικά με ανάρτηση ιστοσελίδας Αρχής Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου
22/09/2017(30331/20-9-2017) Τροποποίηση της 10596 Υ.Α.«Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης & Ηπείρου»
Προηγούμενη  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...   Επόμενη