Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/12/2017(42234/08-12-2017) Κατανομή ποσού 32.000.000,00 € προς κάλυψη επενδ. δαπανών και δαπανών βελτίωσης - συντήρησης - αποκατάστασης οδικού δικτύου Περιφερειών
08/12/2017(41654/06-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2017
08/12/2017(40939/06-12-2017) Κατανομή ποσού 5.525.487,52€ στις Περιφέρειες προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους
05/12/2017(41483/01-12-2017) Εκπαίδευση υπαλλήλων στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών» (Β’ φάση)
30/11/2017(41122/29-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
29/11/2017(39491/22-11-2017) Ενημέρωση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4497/2017
29/11/2017(36/29-11-2017) Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
28/11/2017(40739/28-11-2017) Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2019: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
27/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 27-11-2017, 12:50)
24/11/2017(40358/24-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...   Επόμενη