Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
09/10/2017(1203/5-10-2017) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού : Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/201788/89ο τεύχος Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ελλ-Αγγ)
09/10/2017(1206/6-10-2017) Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημ. Διεθνούς Διαγωνισμού: Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 09-10-2017, 09:10)
06/10/2017(33623/5-10-2017) Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017
05/10/2017(33014/2-10-2017) Δημοσίευση του Π.Δ. 100/2017
05/10/2017(33547/5-10-2017) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής
04/10/2017(33259/18-9-2017) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων άρθ. 84-86 Υ.Κ. (ν.3528/2007)
04/10/2017(33301/3-10-2017) Κατανομή ποσού 196.881,00 € στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης από τους ΚΑΠ 2017, κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου
04/10/2017(32333/3-10-2017) Κατανομή ποσού 6.352.897,86€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 καταβολής διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για Σεπτέμβριο
Προηγούμενη  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...   Επόμενη