Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/12/2017(41/21-12-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Περιφερειών με μηχανικούς
27/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 27-12-2017, 09:55)
21/12/2017(43337/20-12-2017) Τροποποίηση της Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, όπως ισχύει, κατανομής ποσού σε Περιφέρειες από Κ.Α.Π. 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
20/12/2017(43598/19-12-2017) Κατανομή ποσού 4.348.136,47 € σε Δήμους από ΚΑΠ 2017, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων τους, και υπηρεσιών για Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2017
20/12/2017(43595/19-5/2017) Κατανομή εσόδων από ΚΑΠ 2017, ως αντισταθμιστικά οφέλη σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων
20/12/2017(42216/20-12-2017) Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ε.Φ. 07-120 σε επιμέρους Κ.Α.Ε
20/12/2017(40/19-12-2017) Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
19/12/2017(43476/15-12-2017) Ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
19/12/2017(43478/19-12-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
18/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 18-12-2017, 08:25)
Προηγούμενη  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...   Επόμενη