Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
28/04/2017(13492/26-4-2017) Κατανομή ποσού 16.910.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2017 στους Δήμους, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
27/04/2017(13656/27-4-2017) Β΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
27/04/2017(12509/19-4-2017) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
27/04/2017(13260/25-4-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
24/04/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 24-04-2017, 08:15)
21/04/2017(11187/20-4-2017) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, μηνός Μαρτίου 2017
20/04/2017(9705/18-4-2017) Τροποποίηση της 8310/15-3-2017 Υπ. Απόφ. «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφερειών Αττικής, Β. & Ν. Αιγαίου, Κεντρ. & Δ. Μακεδονίας»
19/04/2017(9575/19-4-2017) Κατανομή ποσού 2.500.000,00 € από ΚΑΠ 2017, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στις Π.Ε.Δ. της χώρας, κάλυψης λειτουργικών δαπανών τους
18/04/2017(10967/30-3-2017) Υποβολή Τεχνικών Δελτίων καταγραφής αναγκών των παιδικών χαρών των ΟΤΑ
11/04/2017(3681/5-4-2017) Δημόσια πρόσκληση Απόσπασης έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Πάρου
Προηγούμενη  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...   Επόμενη