Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
24/10/2017(35963/20-10-2017) Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)
23/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 23-10-2017, 08:25)
20/10/2017(34898/19-10-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
20/10/2017(34118/19-10-2017) Κατανομή συνολικού ποσού 146.800,00€, από τους ΚΑΠ σε Περιφέρειες,για κάλυψη αναγκών εφαρμογής προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου» 2017
16/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 16-10-2017, 07:25)
16/10/2017(26/11-10-2017) Ρυθμίσεις του π.δ. 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης & λειτουργίας των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών
16/10/2017(34362/13-10-2017) Κατανομή ποσού 72.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
13/10/2017(28/13-10-2017) Παροχή διευκρινίσεων ερμηνείας και εφαρμογής άρθ. 108-114 ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
11/10/2017(32624/06-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ι’ κατανομή 2017
10/10/2017(33629/6-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...   Επόμενη