Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
11/08/2017(27202/9-8-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων (Εγκύκλιος 21)_Υπενθύμιση
10/08/2017(25108/7-8-2017) Χρηματική εντολή της Η΄ κατανομής 2017
10/08/2017(25107/2-8-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους - Η’ κατανομή 2017
09/08/2017(26865/4-8-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
08/08/2017(26870/4-8-2017) Έλεγχοι στοιχείων ΜΑΔΕΔ (Εγκύκλιος 17)_Υπενθύμιση
08/08/2017(26847/7-8-2017) Απόδοση σε μικρούς νησιωτικούς & ορεινούς δήμους, από έσοδα Τέλους Διαφήμισης Κατ. Δ΄ & λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων»
07/08/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 04-08-2017, 11:30)
01/08/201786/87ο τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
28/07/2017(25688/28-7-2017) Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας, του μόνιμου &  με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού τους
28/07/2017(25591/28-7-2017) Κατανομή ποσού  στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους
Προηγούμενη  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...   Επόμενη