Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
25/01/2018(1922/24-1-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α΄ Κατανομή έτους 2018
19/01/201890/91 τεύχος Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018 (ελλ., αγγλ.)
17/01/2018(1439/17-1-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
16/01/2018(1123/10-1-2018) Γ΄ Τροποποίηση της 10595/31-3-2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Πελοποννήσου», όπως ισχύει
10/01/2018(202/9-1-2018) Κατανομή ποσού 6.336.706,33€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον Δεκέμβριο 2017
09/01/2018(5/2-1-2018) Ημερομηνία Έναρξης, μετάπτωσης δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών & καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης δεδομένων στο «Μητρώο πολιτών»
09/01/2018(1/8-1-2018) Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (Εγκύκλιος)
08/01/2018(42676/28-12-2017) Έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
03/01/2018(44205/28-12-2017) Κατανομή ποσού 107.563.704,58 € σε Δήμους της Χώρας, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
29/12/2017(44393/28-12-2017) Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης
Προηγούμενη  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...   Επόμενη