Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
29/08/2018(44660/28.08.2018) Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή ΒΔ του ΥΠΕΣ
29/08/2018(44485/6-8-2018) Οδηγίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 & διευκρινίσεις νέου συστήματος στοχοθεσίας & ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ
29/08/2018(28/24.08.2018) Θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών
27/08/2018(43987/24-8-2018) Γ΄ Κατανομή 28.000.000,00€ από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων
27/08/2018(44038/23-8-2018) Κατανομή 2.895.942,80 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2018, δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών & καλλιτεχνικών γυμνασίων & λυκείων
27/08/2018(43911/24-8-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
21/08/2018(43110/20-8-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
20/08/2018(42933/17-8-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
14/08/2018(42475/14-8-2018) Αποστολή Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου
13/08/2018(Εγκύκλιος 27/13-8-2018) Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   Επόμενη