Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
23/11/2017(40187/23-11-2017) Εκπαίδευση υπαλλήλων στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών»
22/11/2017(34/21-11-2017) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
21/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 21-11-2017, 07:15)
21/11/2017(39717/20-11-2017) Κατανομή ποσού 69.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
20/11/2017(33/17-11-2017) Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017
20/11/2017(39473/17-11-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους
17/11/2017(39434/17-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
15/11/2017(38479/10-11-2017) Δ΄ Κατανομή από ΚΑΠ 2017 στους Δήμους, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
13/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 13-11-2017, 10:35)
10/11/2017(31/3-11-2017) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
Προηγούμενη  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...   Επόμενη