Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
21/03/2018(8433/15-3-2018) Ολοκλήρωση της συλλογής αιτημάτων για τη μεταφορά του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4406/2016
20/03/2018(6272/19-3-2018) Δ΄ Τροποποίηση της 10595/31-3-2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Πελοποννήσου»
20/03/2018(6291/20-3-2018) Κατανομή ποσού 20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους ΚΑΠ έτους 2018
16/03/2018(3188/5-3-2018) Αμοιβή ιδιωτών - μελών σε επιτροπές άρθρου 15, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων της Περιφέρειας Κρήτης
15/03/2018(6887-6888-6889/8-3-2018) Υπόμνηση για το ερωτηματολόγιο για τον 8o γύρο αμοιβαίας αξιολόγησης (GENVAL)
14/03/2018(7343/13-3-2018) Αίτημα συντήρησης (προμήθεια-αντικατάσταση εναλλακτών & φίλτρων) των VAM στις αίθουσες πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών του ΥΠΕΣ
14/03/2018(7369/13-3-2018) Ενημέρωση αποδοχής του Υπουργού Εσωτερικών της αριθµ. 171/2017 Γνωµοδότησης Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
13/03/2018(7099/12.03.2018) Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Ι.Φ
13/03/2018(5293/23.02.2018) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης
13/03/2018(7183/12.03.2018) Αίτημα για προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών για το οικονομικό έτος 2018
1