Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
24/05/2017(15909/19-5-2017) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Απριλίου 2017
22/05/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 22-05-2017, 08:20)
17/05/2017(16113/16-5-2017) Β΄ Τροποποίηση της 8310/15.3.2017 Υπ. Απόφ. «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφεριών Αττικής, Β.& Ν. Αιγαίου, Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας»
15/05/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 15-05-2017, 08:00)
15/05/2017(15124/15-5-2015) Κατανομή ύψους 1.490.000,00 € από τους ΚΑΠ 2017 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
15/05/2017(15126/9-5-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
11/05/2017(15334/10-5-2017) Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
11/05/2017(13995/10-5-2017) Κατανομή ποσού 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, καταβολής μισθοδοσίας ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
11/05/2017(15328/10-5-2017) Κατανομή 4.699.720,85€ σε Δήμους από ΚΑΠ 2017, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων & υπηρεσιών ν.3852/2010, Ιανουαρίου-Απριλίου
10/05/2017Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013- Η Ελληνική Συμμετοχή
Προηγούμενη  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...   Επόμενη