Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
06/06/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 06-06-2017, 08:40)
06/06/2017(17271/31-5-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
02/06/2017(18189/1-6-2017) Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2017: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
31/05/2017Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους
31/05/2017(17939/30-5-2017) Οδηγίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης Δήμων & Περιφερειών έργου «πρόγραμμα πρόληψης-αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών, θεομηνιών στους ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού»
31/05/2017(18104/31-5-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
29/05/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 29-05-2017, 09:10)
26/05/2017(15407/19-5-2017) Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) & 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α’ 147)
25/05/2017(16803/25-5-2017) Τροποποίηση της 6102/23-2-2017 απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 κάλυψης δαπανών δακοκτονίας
24/05/2017(15909/19-5-2017) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Απριλίου 2017
Προηγούμενη  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   Επόμενη