Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
19/12/2017(43478/19-12-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
18/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 18-12-2017, 08:25)
13/12/2017(42654/12-12-2017) Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής Υπουργείου Εσωτερικών
13/12/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 13-12-2017, 08:50)
12/12/2017(41758/6-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή 2017
12/12/2017(42182/7-12-2017) Κατανομή 18.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93
12/12/2017(41759/12-12-2017) Χρηματική εντολή της ΙΒ΄ κατανομής έτους 2017
12/12/2017(41582/11-12-2017) Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει
12/12/2017(42136/7-12-2017) Κατανομή 12.000.000,00 €, εσόδων από Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001
12/12/2017(38/11-12-2017) Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Προηγούμενη  ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...   Επόμενη