Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/03/2018(5428/7-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ Κατανομή έτους 2018
08/03/2018(6149/2-3-2018) Παροχή οδηγιών χορήγησης έγκρισης εξουσιοδότησης ΝΠΔΔ & ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειών αυτοτελούς διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών άρθ. 26 ν.4483/2017 (Α’ 107)
07/03/2018(6351/6-3-2018) Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας ΙΡΙΔΑ
06/03/2018(4995/2-3-2018) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Βόλβης, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
06/03/2018(09/2-3-2018) Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
06/03/2018(255/22-2-2018) Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 αρθ.25 ν.1599/1986
02/03/2018(5652/01.03.2018) Κατανομή ποσού 113.885.674,49 € σε Δήμους της Χώρας, για προνοιακά επιδόματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018
02/03/2018(5886/02.03.2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.418.306,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο
27/02/2018(3488/27-2-2018) Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. κατ’εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4406/2016
26/02/2018(42275/23-2-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 271/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Προηγούμενη  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...   Επόμενη