Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
12/12/2017(38/11-12-2017) Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
11/12/2017Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει
08/12/2017(41654/06-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2017
08/12/2017(41651/06-12-2017) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2017
08/12/2017(40939/06-12-2017) Κατανομή ποσού 5.525.487,52€ στις Περιφέρειες προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον Νοέμβριο τρέχοντος έτους
08/12/2017(42234/08-12-2017) Κατανομή ποσού 32.000.000,00 € προς κάλυψη επενδ. δαπανών και δαπανών βελτίωσης - συντήρησης - αποκατάστασης οδικού δικτύου Περιφερειών
05/12/2017(41483/01-12-2017) Εκπαίδευση υπαλλήλων στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών» (Β’ φάση)
30/11/2017(41122/29-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
29/11/2017(36/29-11-2017) Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
29/11/2017(39491/22-11-2017) Ενημέρωση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4497/2017
Προηγούμενη  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   Επόμενη