Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
13/07/2017(23603/11-7-2017) Κατανομή ποσού 22.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
12/07/2017(22708/5-7-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
12/07/2017(22851/11-7-2017) Κατανομή 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, μόνιμου & ιδιωτικού δικαίου προσωπικού
12/07/2017(21/12-7-2017) Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων
11/07/2017(20512/7-7-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ’ κατανομή 2017
10/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Δήμων ενταγμένων στο ΟΠΣΕΔ (Tελευταία Eνημέρωση 10-07-2017)
10/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 10-07-2017, 08:20)
07/07/2017(26629/4-7-2017) Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
06/07/2017(20110/16-6-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
06/07/2017(17220/23-6-2017) Ενημέρωση ως προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Προηγούμενη  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   Επόμενη