Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
11/10/2017(32624/06-10-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ι’ κατανομή 2017
10/10/2017(33629/6-10-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
09/10/2017(1206/6-10-2017) Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημ. Διεθνούς Διαγωνισμού: Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/201788/89ο τεύχος Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ελλ-Αγγ)
09/10/2017(1203/5-10-2017) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού : Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού
09/10/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 09-10-2017, 09:10)
06/10/2017(33623/5-10-2017) Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2017
05/10/2017(33014/2-10-2017) Δημοσίευση του Π.Δ. 100/2017
05/10/2017(33547/5-10-2017) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής
04/10/2017(32333/3-10-2017) Κατανομή ποσού 6.352.897,86€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 καταβολής διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για Σεπτέμβριο
Προηγούμενη  ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ...   Επόμενη