Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
26/07/2017(25584/26-7-2017) Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα Τ. Α.
26/07/2017(25585/26-7-2017) Έκδοση του ΥΠΕΣ για τη συμμετοχή των Δήμων σε Διεθνή Δίκτυα Πόλεων, 2006-2016
26/07/2017(25586/26-7-2017) Πλαισίωση & καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης
26/07/2017(25587/26-7-2017) Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων
24/07/2017(21712-22149/7-7-2017) Έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις
24/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 24-07-2017, 09:10)
20/07/2017(24382/20-7-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους
17/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 17-07-2017, 09:00)
13/07/2017(23620/11-7-2017) Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2017, συνολικού ποσού 20.000.000,00 € στους Δήμους, για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων
13/07/2017(23618/11-7-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017, στους Δήμους, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους - 1η & 2η μηνιαία κατανομή 2017
Προηγούμενη  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...   Επόμενη