Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
29/03/2018(ΚΥΑ8538/26-3-2018) Καθορισμός ποσοστού & διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους & στη Δημόσια Αρχή Λιμένα από την ΟΛΠ Α.Ε
29/03/2018(5176/29-3-2018) Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Ιανουαρίου – Απριλίου 2018)
29/03/2018(8870/28-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή έτους 2018
28/03/2018(8810/27-3-2018) Κατανομή ποσού 6.464.503,13€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2018 καταβολής διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για Μάρτιο τρέχοντος έτους
27/03/2018(9082/27-3-2018) Προμήθεια μελανιών & τόνερ για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων
23/03/2018(8548/22-3-2018) Κατανομή ποσού 45.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
21/03/2018(8433/15-3-2018) Ολοκλήρωση της συλλογής αιτημάτων για τη μεταφορά του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4406/2016
20/03/2018(6272/19-3-2018) Δ΄ Τροποποίηση της 10595/31-3-2017 Υπ. Απόφασης «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Πελοποννήσου»
20/03/2018(6291/20-3-2018) Κατανομή ποσού 20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους ΚΑΠ έτους 2018
16/03/2018(3188/5-3-2018) Αμοιβή ιδιωτών - μελών σε επιτροπές άρθρου 15, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων της Περιφέρειας Κρήτης
Προηγούμενη  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...   Επόμενη