Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
10/08/2017(25108/7-8-2017) Χρηματική εντολή της Η΄ κατανομής 2017
10/08/2017(25107/2-8-2017) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους - Η’ κατανομή 2017
09/08/2017(26865/4-8-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
08/08/2017(26847/7-8-2017) Απόδοση σε μικρούς νησιωτικούς & ορεινούς δήμους, από έσοδα Τέλους Διαφήμισης Κατ. Δ΄ & λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων»
08/08/2017(26870/4-8-2017) Έλεγχοι στοιχείων ΜΑΔΕΔ (Εγκύκλιος 17)_Υπενθύμιση
07/08/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 04-08-2017, 11:30)
01/08/201786/87ο τεύχος του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
28/07/2017(25688/28-7-2017) Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας, του μόνιμου &  με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού τους
28/07/2017(25591/28-7-2017) Κατανομή ποσού  στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους
27/07/2017(24777/25-7-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
Προηγούμενη  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...   Επόμενη