Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
05/04/2018(10394/4-4-2018) Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
05/04/2018(10427/5-4-2018) Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2018 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
05/04/2018(10212/4-4-2018) Αίτημα για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ
04/04/2018(9927/2-4-2018) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή διατάξεων άρθρων 84-86, Υ.Κ. (ν.3528/2007)
04/04/2018(10286/4-4-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
02/04/2018(8888/29-3-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2018
02/04/2018(9272/30-3-2018) Aίτημα για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018
30/03/2018(9088/29-3-2018) Kατανομή ποσού 73.500.000,00€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ, προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας ΜΑ'Ι'ΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, του προσωπικού τους
30/03/2018(8891/29-3-2018) Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 84-86 Υ.Κ. (ν.3528/2007
29/03/2018(ΚΥΑ8538/26-3-2018) Καθορισμός ποσοστού & διαδικασίας απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους & στη Δημόσια Αρχή Λιμένα από την ΟΛΠ Α.Ε
Προηγούμενη  ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...   Επόμενη