Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
08/11/2017(38059/8-11-2017) Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τους ΕΟΕΣ, την Πολιτιστική και τη Γαλάζια Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων
07/11/2017(37029/2-11-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους
06/11/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 06-11-2017, 08:30)
03/11/2017(37269/2-11-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
03/11/2017(36618/2-11-2017) Κατανομή ποσού 6.110.912,66€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για Οκτώβριο τρέχοντος έτους
02/11/2017(36934/31-10-2017) Κατανομή ποσού 11.798.500,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
02/11/2017(37183-184-185-186/1-11-2017) Επικαιροποίηση της Κατάστασης ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων
02/11/2017(36925/31-10-2017) Κατανομή 114.081.235,96 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, καταβολής προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2017
31/10/2017(34583/27-10-2017) Τροποποίηση της 15334/10.5.2017 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων»
31/10/2017(31867/27-10-2017) Τροποποίηση της 10595/31.3.2017 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Στερεάς Ελλάδας & Πελοποννήσου»
Προηγούμενη  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...   Επόμενη