Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
06/03/2018(255/22-2-2018) Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 αρθ.25 ν.1599/1986
02/03/2018(5652/01.03.2018) Κατανομή ποσού 113.885.674,49 € σε Δήμους της Χώρας, για προνοιακά επιδόματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018
02/03/2018(5886/02.03.2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.418.306,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για τον μήνα Φεβρουάριο
27/02/2018(3488/27-2-2018) Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. κατ’εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4406/2016
26/02/2018(42275/23-2-2018) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθµ. 271/2017 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
23/02/2018(5135/23-2-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
23/02/2018(4748/20-2-2018) Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
22/02/2018(4744/20-02-2018) Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3439/05-02-2018 (ΑΔΑ: Ω960465ΧΘ7-210) απόφασής μας σχετικά με την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
22/02/2018Εγκύκλιος 8: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
21/02/2018(4902/14-2-2018) Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη διαδικασία των διμηνιαίων εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος «Μητρώου Πολιτών»
Προηγούμενη  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   Επόμενη