Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
13/08/2018(Εγκύκλιος 27/13-8-2018) Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων
13/08/2018(41568/08-8-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους - Η΄ κατανομή 2018
10/08/2018(42042/10-8-2018) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων εφαρμογής των διατάξεων 203-207 του ν. 4555/2018 (Α΄133)
09/08/2018(41568/8-8-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ 2018, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
09/08/2018(41669/9-8-2018) Διαδικασία μετάταξης πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας Δήμων
06/08/2018(40778/3-8-2018) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.4412/2016
06/08/2018(40738/3-8-2018) Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους ΟΤΑ β΄ βαθμού με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει
31/07/2018(39405/30-7-2018) Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
25/07/2018(38376/24-7-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
23/07/2018(37684/23-7-2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.456.865,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος
Προηγούμενη  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   Επόμενη