Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
25/05/2018(17/25-05-2018) Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων δήμων & περιφερειών στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ – Αποκλειστική λήψη Μητρώου Δεσμεύσεων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
21/05/2018(20689/18-5-2018) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Απριλίου 2018
21/05/2018(20622/17-5-2018) Διευκρινήσεις για το είδος Α/Α 20 με περιγραφή «Θήκη περιοδικών 8/34 μπορντώ» του Πίνακα (1)-Υπουργείο Εσωτερικών
17/05/2018(20438/17-5-2018) Κατανομή ποσού 4.615.322,77 € σε Δήμους από ΚΑΠ 2018, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων & υπηρεσιών,  Ιανουαρίου-Απριλίου 2018
17/05/2018(19908/16-5-2018) Αίτημα για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών
17/05/2018(20420/16-5-2018) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2018, στους Δήμους κάλυψης δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων 1ης -2ης -3ης & 4ης μηνιαίας κατανομής 2018
15/05/2018(16/15-5-2018) Διακίνηση Αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»
15/05/2018(19351/14-5-2018) Επιχορήγηση Περιφερειών της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
15/05/2018(19376/14-5-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
11/05/2018(18521/10-5-2018) Τροποποίηση της 2170/01-02-2018 απόφασής μας, σχετικά με κατανομή ποσού σε Περιφέρειες από τους Κ.Α.Π. 2018 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...   Επόμενη