Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
13/12/2018(72870/13-12-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2018
13/12/2018(72650/ 12-12-2018) Συμπληρωματική κατανομή ποσού ύψους 30.000,00€ στην Περιφέρεια Ηπείρου από τους Κ Α Π έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος 
11/12/2018(71866/ 10-12-2018) Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
11/12/2018(66547/ 16-11-2018) Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών,Έβρου,  Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β’ 755)...

07/12/2018(70988/4-12-2018) Κατανομή ποσού ύψους 5.427.393,75€ σε Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος
06/12/2018(70753/ 5-12-2018) Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
04/12/2018(69642 / 3-12-2018)Κατανομή ποσού 26.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους
04/12/2018(69659/3-12-2018) Κατανομή ποσού 18.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους
22/11/2018(66543/20-11-2018) Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2018
20/11/2018(64884/15-11-2018) Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ για την συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Περιφερειών
1