Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
20/09/2018(49810/19-9-2018) Κατανομή ποσού 27.793.200,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
12/09/2018(47775/11-9-2018) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
11/09/2018(47378/7-9-2018) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Η΄ Κατανομή έτους 2018
10/09/2018(47273/07.09.2018) Κατανομή ποσού ύψους 6.473.763,60€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα Αύγουστο
06/09/2018(46736/06.09.2018) Κατανομή ποσού ύψους 115.341.493,36 € σε Δήμους της Χώρας προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων
03/09/2018(43885/27.08.2018) Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Εποπτών ΟΤΑ
31/08/2018(44304/27-8-2018) Απόδοση εσόδων στους Δήμους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 5, 6, 7, 8 μην. κατανομή
29/08/2018(43878/24-8-2018) Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ
29/08/2018(44660/28.08.2018) Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή ΒΔ του ΥΠΕΣ
29/08/2018(44485/6-8-2018) Οδηγίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 & διευκρινίσεις νέου συστήματος στοχοθεσίας & ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη