Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
21/02/2017(5720/21-2-2017) Πληροφορίες για στοιχεία μεταφοράς μαθητών
20/02/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 20-02-2017, 09:15)
16/02/2017(2491/8-2-2017) Ενημέρωση με οδηγίες συμπλήρωσης Πρότυπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου ν.4412/2016 (Α’ 147)
15/02/2017Επικαιροποιημένα Στατιστικά κτήσεων Ελληνικής Ιθαγένειας 2011 - 2016
15/02/2017(6/8-2-2017) Ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ των πινάκων αποτύπωσης του προσωπικού με σύμβαση 2/3 μηνών & 5 ημερομισθίων/μήνα
15/02/2017(3305/13-2-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
15/02/2017(3861/13-2-2017) Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
14/02/2017(3862/13-2-2017) Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους
14/02/2017(3521/13-2-2017) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
14/02/2017(3863/13-2-2017) Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη