Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
23/03/2017(9257/23-3-2017) Συλλογή στοιχείων για άτομα που εργάστηκαν ή εργάζονται στους φορείς Τ.Α., λόγω συμπερίληψής τους σε προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων
23/03/2017(9276/23-3-2017) Αναζήτηση στοιχείων για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων σε εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας των Δήμων
22/03/2017(9032/21-3-2017) Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της υπ’ αριθμ. 331/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
20/03/2017(4872/13-2-2017) Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018
20/03/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 20-03-2017, 08:55)
20/03/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό ΟΠΣΕΔ (Tελευταία Eνημέρωση 20-03-2017)
20/03/2017(11134/10-3-2017) Καθορισμός διαδικασίας όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών & διαδικασίας μετάκλησης εξαρτημένης εργασίας, εποχικής απασχόλησης, αλιεργατών & υψηλής ειδίκευσης
20/03/2017(8323/15-3-2017) Διαγραφή προστίμων περιφερειακών & δημοτικών συνδυασμών των Αυτοδιοικητικών εκλογών 2010, λόγω μη δημοσιοποίησης εκλογικών εσόδων & δαπανών Κεντρικής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ
17/03/2017(7906/15-3-2017) Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
17/03/2017(7921/14-3-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017, σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
1