Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
27/07/2017(24777/25-7-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
26/07/2017(25584/26-7-2017) Εκδόσεις του ΥΠΕΣ για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα Τ. Α.
26/07/2017(25586/26-7-2017) Πλαισίωση & καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης
26/07/2017(25585/26-7-2017) Έκδοση του ΥΠΕΣ για τη συμμετοχή των Δήμων σε Διεθνή Δίκτυα Πόλεων, 2006-2016
26/07/2017(25587/26-7-2017) Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων
24/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 24-07-2017, 09:10)
24/07/2017(21712-22149/7-7-2017) Έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις
20/07/2017(24382/20-7-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους
17/07/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 17-07-2017, 09:00)
13/07/2017(23603/11-7-2017) Κατανομή ποσού 22.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
1