Τρίτη 25 Απριλίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
24/04/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 24-04-2017, 08:15)
21/04/2017(11187/20-4-2017) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, μηνός Μαρτίου 2017
20/04/2017(9705/18-4-2017) Τροποποίηση της 8310/15-3-2017 Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Κεντρ. & Δ. Μακεδονίας»
19/04/2017(9575/19-4-2017) Κατανομή ποσού 2.500.000,00 € από ΚΑΠ 2017, στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στις Π.Ε.Δ. της χώρας, κάλυψης λειτουργικών δαπανών τους
18/04/2017(10967/30-3-2017) Υποβολή Τεχνικών Δελτίων καταγραφής αναγκών των παιδικών χαρών των ΟΤΑ
11/04/2017(11635/10-4-2017) Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία & συμμετοχή
11/04/2017(3681/5-4-2017) Δημόσια πρόσκληση Απόσπασης έξι (6) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία Πάρου
10/04/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 10-04-2017, 09:40)
10/04/2017(10628/7-4-2017) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2017 σε όλους τους Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
06/04/2017Καθορισμός Διαχειριστών Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών (ΠΣ ΜΗΠΟΛ)
1