Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
 
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
26/05/2017(15407/19-5-2017) Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) & 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α’ 147)
25/05/2017(16803/25-5-2017) Τροποποίηση της 6102/23-2-2017 απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 κάλυψης δαπανών δακοκτονίας
24/05/2017(15909/19-5-2017) Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Απριλίου 2017
22/05/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 22-05-2017, 08:20)
17/05/2017(16113/16-5-2017) Β΄ Τροποποίηση της 8310/15.3.2017 Υπ. Απόφ. «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφεριών Αττικής, Β.& Ν. Αιγαίου, Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονίας»
15/05/2017(15126/9-5-2017) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
15/05/2017(15124/15-5-2015) Κατανομή ύψους 1.490.000,00 € από τους ΚΑΠ 2017 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
15/05/2017Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 15-05-2017, 08:00)
11/05/2017(15328/10-5-2017) Κατανομή 4.699.720,85€ σε Δήμους από ΚΑΠ 2017, καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων & υπηρεσιών ν.3852/2010, Ιανουαρίου-Απριλίου
11/05/2017(15334/10-5-2017) Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη