Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
 
                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή δεν θα λειτουργήσει

έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20-02-2017 λόγω τεχνικών αναβαθμίσεων