Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
π. ΓΓ Μεταν. Πολιτικής
 
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
07/11/201320Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
12/09/201318Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
06/08/201315Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
02/08/201314Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπηκόων Κροατίας, μετά την είσοδο της στην Ε.Ε. (01/7/2013)
31/05/201313Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
19/06/201241Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν.3907/11
12/04/201214701Διαχείριση Παραβόλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης για τις «υπηρεσίες μιας στάσης» των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Παράρτημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες του υποσυστήματος διαχείρισης παραβόλων
28/03/201212Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2011
01/03/20126Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:B44ΡΝ-ΗΤΟ)
11/07/201137Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907/ 2011.
1 2 3 4 5   Επόμενη