Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
16/09/201020891Υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
10/09/201013398Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία τα οποία κατατίθενται χωρίς σύμβαση εργασίας σε ισχύ
29/07/201017558Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010
26/01/201030429/09Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 3731/08
10/11/200928023Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05
22/05/200913083Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης- ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους
29/04/200911332/09Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από εργοδότες για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή εργασίας
24/07/200816633/08Αδειες διαμονής αλιεργατών
24/06/200814107/08Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07
18/06/200813431/08Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Επόμενη