Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
05/12/201125256Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 22037/2010
05/12/201130933Διαλειτουργικότητα μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Μετανάστευσης και του ΙΚΑ
08/11/201119143Υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας διαμονής ως γονείς ημεδαπών
22/06/201113135Ασφάλιση τέκνων πολιτών τρίτων χωρών που ενηλικιώνονται
16/06/201116140Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ των εξουσιοδοτήσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α΄212), όπως ισχύει
25/05/201113988Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη σταδιακή μετεξέλιξη των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας σε «υπηρεσίες μιας στάσης»
24/05/201114146Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010
12/04/20114573Παροχή διευκρινίσεων για την επίδοση απορριπτικών αποφάσεων
18/03/201113479Ολοκλήρωση διαδικασιών μετάπτωσης των βάσεων δεδομένων των συστημάτων των καταργηθέντων Δήμων και διευκρινίσεις σχετικά με τη διατήρηση και λειτουργία περιφερειακών Γραφείων Αλλοδαπών
05/11/201021644Χρήση πιστοποιητικών υγείας
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Επόμενη