Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
01/10/201229054/12Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. αριθ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης». Παροχή διευκρινίσεων
01/10/201226178/12Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α
26/06/201218807Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85)
19/04/201211090Υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
17/04/20129682Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων
19/03/20127295/12Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό
08/03/20124903Ζητήματα οικογενειακής επανένωσης
06/03/201232482/11(σχετ.7834/11)Εφαρμογή της ΚΥΑ 22037/2010
27/01/201218501/11Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό
25/01/201233017/11Αποστολή προτύπων βεβαιώσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Επόμενη