Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
01/02/201670571/15Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας σε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
27/01/2016φ304235/81277/2015Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
19/01/201678128/15Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.4251/2014 για τη χορήγηση άδειας
23/12/201579361Παροχή διευκρινίσεων
16/10/201567758Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.23 του ν.4332/15 (άρθ.19 του ν.4251/14)
29/09/201562868Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης
02/09/201555811Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
15/07/201549810Ψήφιση για δημοσίευση του ν.4332/15
29/06/201545354Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρωμή παραβόλων μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (65 Α΄)
15/05/2015Βεβαίωση πλήρωσης κριτηρίων ένταξης
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...   Επόμενη