Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
09/03/20073592Απόδειξη επαρκών πόρων για οικογενειακή επανένωση
15/02/20073628Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία των μετακλήσεων
30/01/20071897Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής επανένωσης
26/01/20071619Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
12/01/2007871Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις - Καθορισμός τύπου "ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής"
08/01/2007479Απόρριψη αιτήσεων για εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
06/12/200623951Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές και συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
24/11/200623094Ανανέωση αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/05 και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ
31/10/200620310Ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής
05/10/200619654Παραλαβή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής
Προηγούμενη  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Επόμενη