Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
04/07/201726629Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
22/05/201720406Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας πολιτών τρίτων χωρών
15/03/201712085Εξέταση προϋποθέσεων χορήγησης των Δελτίων Διαμονής και των Δελτίων Μόνιμης Διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας Έλληνα
16/11/20165204Παροχή διευκρινίσεων: Κατάθεση και εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
19/10/201647327Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης ισχύος
05/09/201637005/16Οριστικός Τίτλος Διαμονής για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19, του ν.4251/2014, όπως ισχύει
24/06/201618414Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο: Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή, άρθρο 20Β, ν.4251/2014, όπως ισχύει
21/04/201610793Εφαρμογή διατάξεων του άρθ.19 του ν.4251/2014, όπως ισχύουν
21/04/201618951Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης
10/02/20166707/16Παροχή οδηγίων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπ'αριθμ.123/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 35 Β')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   Επόμενη