Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
02/04/20148443/14Συμπεράσματα Συμβουλίου 14/4/2014
21/02/2014COM(2014)096Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας 2012-2013
03/05/20129417/12Συμπεράσματα Συμβουλίου 29/5/2012
18/11/2011COM(2011)743Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας
26/09/2011COM(2011)564Σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης
24/05/2011COM(2011)292Διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου
08/10/2008COM(2008)611Ενίσχυση της Παγκόσμιας Προσέγγισης της Μετανάστευσης: Βελτίωση του Συντονισμού, της Συνοχής και των Συνεργειών
16/05/2007COM(2007) 247Για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες της EE
16/05/2007COM(2007)248Σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
30/11/2006COM(2006)735Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
1 2   Επόμενη