Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
13/05/2015COM(2015)240Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση
27/06/2014EUCO 79/14Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης/Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 26/27 Ιουνίου 2014, Κεφάλαιο Ι
11/03/2014COM(2014)154Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη – Ανακοίνωση της E. Επιτροπής
26/10/2012-Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, Άρθρο 79 (ενοποιημένη απόδοση)
04/05/2011COM(2011)248Ανακοίνωση για τη Μετανάστευση
04/05/2010-Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2009-2014)
20/04/2010COM(2010)171Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Στοκχόλμης
10/06/2009COM(2009)266Μέθοδος παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
15/10/2008-Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)

17/06/2008COM(2008)359Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και μέσα
1 2   Επόμενη