Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

      Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης

Προϊσταμένη: Ιωάννου Αθανασία
213 136 1015
int1.metanastefsi@ypes.gr 

      Τμήματος Σχεδιασμού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης

Προϊσταμένη:  Ιωάννου Αθανασία
213 136 1015
int1.metanastefsi@ypes.gr 
Εισηγητές: Αλεξοπούλου Γεωργία
213 136 1372
g.alexopoulou@ypes.gr 
  Ντζόιδου Ειρήνη
213 136 1351
e.ntzoidou@ypes.gr 
  Παναγιωτοπούλου Μαρία
213 136 1223
m.panagiotopoulou@ypes.gr

      Τμήμα Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής

Προϊσταμένη:   Κεραμίδα Φανή
213 136 1218
f.keramida@ypes.gr 
Εισηγητές: Καπινιάρη Ευαγγελία
213 136 1356
e.kapiniari@ypes.gr 
  Οικονομοπούλου Χάρις
213 136 1310
ch.oikonomopoulou@ypes.gr 

      Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας με Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

Προϊσταμένη: Κασνακούδη Σωτηρία
213 136 1354
s.kasnakoudi@ypes.gr 
Εισηγητές: Δημητρίου Αντώνης
213 136 1277
a.dimitriou@ypes.gr 
  Κωστοπούλου Σταυρούλα
213 136 1334
s.kostopoulou@ypes.gr
  Μανώλης Αθανάσιος
213 136 1333
a.manolis@ypes.gr