Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
02/07/2015
(25/2-7-2015) Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

(22465/1-7-2015) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 περί καθορισμού ύψους ειδικής αποζημίωσης & εξόδων διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, γραμματέων κλπ Δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 καθώς & τρόπου καταβολής τους

(24/1-7-2015) Διενέργεια δαπανών αναγκαίων ενόψει οργάνωσης του δημοψηφίσματος της 5-7-2015

(22598/2-7-2015) Ενημέρωση για έκδοση της υπ’ αριθμ. 22/22175/29-6-2015 εγκυκλίου & χρόνου έναρξης λειτουργίας ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής

(22143/30-6-20015) Πίνακες αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

(22576/2-7-2015) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2015, σε Δήμους, προς κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ΄ κατανομή 2015

(22610/2-7-2015) Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

(22098-22217/30-6-2015) Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

(22571/2-7-2015) Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έργων ψηφιοποίησης ΛΠ στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»

(22480/2-7-2015) Διαδικασία συλλογής αποτελεσμάτων ψηφοφορίας μέσω κινητών στο επικείμενο Δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015


Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.