Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
09/01/2015819Ανοιχτοί Δήμοι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
08/01/2015643Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
08/01/2015823Μηχανογραφικός Καθορισμός Εκλογικών Καταστημάτων
08/01/20153Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
07/01/2015389Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
03/01/20151Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
03/01/20152Βουλευτικές Υποψηφιότητες
31/12/201451792Α) Αναγκαία είδη για τη διενέργεια των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
Β) Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας

31/12/201459Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
31/12/201451800Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Επόμενη