Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Αριθμός ΦΕΚ
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΑριθμός ΦΕΚΘΕΜΑ
14/06/201223990Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2012
12/06/201223651Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
11/06/201223586Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223506Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223507Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223511Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες - μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής
08/06/201223508Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς υπαλλήλους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223505Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223504Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
08/06/201223510Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012