Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
30/11/2016
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τ.Α (Δεκέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017)

(38563/30-11-2016) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

(37328/23-11-2016) Κατανομή ποσού 8.000.000,00 €, εσόδων από το ΤΑΠ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93

(37397/30-11-2016) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

(37821/23-11-2016) Κατανομή ποσού 14.000.000,00 €, εσόδων από τον Φόρο Ζύθου στους Δήμους

(38448/29-11-2016) Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ 2016 για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

(37385/23-11-2016) Κατανομή ποσού 7.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001

(36941-38231-37632/30-11-2016) Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

(37395/30-11-2016) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

(37690/30-11-2016) Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

(38564/30-11-2016) Απόδοση ποσού 200.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε..Ε..Τ..Α..Α.. Α..Ε.., για την υλοποίηση Προγραμματιικής Σύμβασης για το «Βοήθειια στο Σπίίτιι»-Γ δόση
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.