Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

Οι πόλεις ψηφοφορίας θα οριστικοποιηθούν μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων και θα δημοσιευτούν με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.