Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Δύναμη Εκλογικού σώματος 2009
     (ΣΤ' Αναθεώρηση  2009)

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

121.604

123.395

244.999 

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

46.818 48.223

95.041 

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

66.999

67.549

134.548 

04

ΑΡΤΗΣ

41.614

42.427

84.041 

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

221.890

270.118

492.008 

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

651.228

732.667

1.383.895 

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

204.284

215.597

419.881 

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

95.323

109.887

205.210 

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

129.126

143.698

272.824 

10

ΑΧΑΪΑΣ

133.434

140.025

273.459 

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

54.131

56.546

110.667 

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23.240

22.683

46.923 

13

ΔΡΑΜΑΣ

57.086

60.453

117.539 

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

88.429

87.957

176.386 

15

ΕΒΡΟΥ

81.574

83.312

164.886 

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

100.583

103.819

204.402 

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17.248

16.814

34.062 

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21.039

21.903

42.942 

19

ΗΛΕΙΑΣ

89.395

91.019

180.414 

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

66.956

69.457

136.413 

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

120.257

124.946

245.203 

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

30.012

29.802

59.814 

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

234.856

266.441

501.297 

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

130.826

138.108

268.934 

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

85.048

88.552

173.600 

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

70.049

74.795

144.844 

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

69.567

69.662

139.229 

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.142

31.586

62.728 

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

52.097

55.877

107.974 

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

27.899

28.790

56.689 

31

ΚΙΛΚΙΣ

52.406

54.856

107.262 

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

80.897

81.787

162.684 

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

67.591

71.884

139.475 

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

59.800

61.904

121.704 

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

64.946

68.474

133.420 

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

121.911

127.227

249.138 

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

33.560

34.674

68.234 

38

ΛΕΣΒΟΥ

63.889

69.914

133.803 

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

14.586

14.730

29.316 

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

84.845

91.960

 176.805 

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

100.825

105.352

206.177 

42

ΞΑΝΘΗΣ

54.143

57.479

111.622 

43

ΠΕΛΛΗΣ

73.641

75.755

149.396 

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

63.668

65.426

129.094 

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

33.410

33.264

66.674 

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.543

35.431

69.974 

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

56.057

60.395

116.452 

48

ΣΑΜΟΥ

25.557

26.507

52.064 

49

ΣΕΡΡΩΝ

118.426

122.684

241.110 

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

76.044

76.455

152.499 

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

75.071

79.285

154.356 

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

41.995

42.977

84.972 

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

22.779

23.862

46.641 

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50.342

51.997

102.339 

55

ΧΑΝΙΩΝ

68.000

70.895

138.895 

56

ΧΙΟΥ

31.549

33.129

64.678
 

ΣΥΝΟΛΟ

4.734.235

5.054.411

9.788.646

αρχή

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια διαμονής

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

168

196

364

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

106

137

243

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

76

84

160

04

ΑΡΤΗΣ

52

63

115

05

Α'ΑΘΗΝΩΝ

10.529

12.859

23.388

06

Β'ΑΘΗΝΩΝ

23.339

28.112

51.451

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.692

2.781

5.473

08

Α'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.375

1.702

3.077

09

Β'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.804

2.101

3.905

10

ΑΧΑΪΑΣ

601

730

1.331

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

319

309

628

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16

20

36

13

ΔΡΑΜΑΣ

66

82

148

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

738

774

1.512

15

ΕΒΡΟΥ

205

268

473

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

288

313

601

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

10

17

27

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

55

58

113

19

ΗΛΕΙΑΣ

129

121

250

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

252

277

529

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

472

539

1.011

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

60

64

124

23

Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

5.195

6.539

11.734

24

Β'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

624

669

1.293

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

239

339

578

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

188

194

382

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

41

54

95

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

40

64

104

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

353

332

685

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

67

72

139

31

ΚΙΛΚΙΣ

59

74

133

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

130

153

283

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

340

341

681

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

180

156

336

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

56

62

118

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

576

714

1.290

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

155

167

322

38

ΛΕΣΒΟΥ

191

241

432

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

20

32

52

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

370

414

784

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

140

172

312

42

ΞΑΝΘΗΣ

186

197

383

43

ΠΕΛΛΗΣ

84

87

171

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

146

161

307

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

120

150

270

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

176

206

382

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

132

190

322

48

ΣΑΜΟΥ

114

165

279

49

ΣΕΡΡΩΝ

108

118

226

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

59

92

151

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

200

230

430

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

43

67

110

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

22

33

55

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

61

63

124

55

ΧΑΝΙΩΝ

359

441

800

56

ΧΙΟΥ

126

184

310

 

ΣΥΝΟΛΟ

54.252

64.780

119.032

αρχή

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.091

4.817

8.908

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

254

369

623

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.461

1.752

3.213

04

ΑΡΤΗΣ

2.172

2.451

4.623

05

Α'ΑΘΗΝΩΝ

696

767

1.463

06

Β'ΑΘΗΝΩΝ

1.077

1.238

2.315

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

149

157

306

08

Α'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

226

265

491

09

Β'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

160

158

318

10

ΑΧΑΪΑΣ

1.023

1.295

2.318

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

281

385

666

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

782

877

1.659

13

ΔΡΑΜΑΣ

785

1.006

1.791

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

759

992

1.751

15

ΕΒΡΟΥ

1.709

1.997

3.706

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

532

760

1.292

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.158

1.272

2.430

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

322

410

732

19

ΗΛΕΙΑΣ

2.128

2.603

4.731

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

265

347

612

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.129

1.231

2.360

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.310

1.356

2.666

23

Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

716

895

1.611

24

Β'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

223

288

511

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.657

3.838

7.495

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

824

993

1.817

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.049

2.340

4.389

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

277

332

609

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

993

1.098

2.091

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

862

1.045

1.907

31

ΚΙΛΚΙΣ

454

642

1.096

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.066

1.164

2.230

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

408

536

944

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.118

1.569

2.687

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.053

1.345

2.398

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

769

994

1.763

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

683

836

1.519

38

ΛΕΣΒΟΥ

1.768

2.081

3.849

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

502

606

1.108

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

571

788

1.359

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.329

3.077

5.406

42

ΞΑΝΘΗΣ

411

497

908

43

ΠΕΛΛΗΣ

451

599

1.050

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

327

374

701

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.329

1.488

2.817

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

892

1.047

1.939

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

393

438

831

48

ΣΑΜΟΥ

526

718

1.244

49

ΣΕΡΡΩΝ

1.753

2.055

3.808

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.375

1.578

2.953

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

957

1.247

2.204

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

315

387

702

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

536

722

1.258

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

316

470

786

55

ΧΑΝΙΩΝ

1.116

1.270

2.386

56

ΧΙΟΥ

764

918

1.682

 

ΣΥΝΟΛΟ

54.252

64.780

119.032

αρχή

Έλληνες κάτοικοι χωρών Ε.Ε.

(Σύνολο αιτήσεων ανά Χώρα - Προξενείο - Πόλη)

 

ΧΩΡΑ

Σύνολα

 

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

 

 

ΠΟΛΗ

Σύνολα

01

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

24.633

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

1.402

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

536

 

 

 

 

 

 

010101

ΓΚΕΤΙΓΚΕΝ

1

 

 

 

 

 

 

010102

ΓΚΙΦΧΟΡΝ

51

 

 

 

 

 

 

010103

ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

26

 

 

 

 

 

 

010104

ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

369

 

 

 

 

 

 

010105

ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

419

 

 

 

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

337

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

 

 

 

 

 

 

010201

ΒΡΕΜΗΣ

12

 

 

 

 

 

 

010202

ΧΑΡΜΠΟΥΡΓΚ

1

 

 

 

 

 

 

010204

ΚΙΕΛΟΥ

2

 

 

 

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

674

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

674

 

 

 

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

3.232

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

1.105

 

 

 

 

 

 

010401

ΑΑΧΕΝ

235

 

 

 

 

 

 

010402

ΒΟΝΝΗΣ

351

 

 

 

 

 

 

010403

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

431

 

 

 

 

 

 

010406

ΑΛΤΕΝΑ

5

 

 

 

 

 

 

010407

ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

639

 

 

 

 

 

 

010408

MENTEN

466

 

 

 

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

2.996

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

2.044

 

 

 

 

 

 

010501

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

265

 

 

 

 

 

 

010502

ΛΙΝΤΑΟΥ

249

 

 

 

 

 

 

010503

ΝΤΑΧΑΟΥ

438

 

 

 

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.145

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.080

 

 

 

 

 

 

010602

ΦΙΡΘ

62

 

 

 

 

 

 

010605

ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

3

 

 

 

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

4.163

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

1.439

 

 

 

 

 

 

010701

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

492

 

 

 

 

 

 

010702

ΕΣΣΕΝ

331

 

 

 

 

 

 

010703

ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

9

 

 

 

 

 

 

010704

ΚΡΕΦΕΛΝΤ

502

 

 

 

 

 

 

010705

ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

178

 

 

 

 

 

 

010706

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

536

 

 

 

 

 

 

010708

ΒΙΤΕΝ

4

 

 

 

 

 

 

010709

ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

4

 

 

 

 

 

 

010712

ΜΙΝΣΤΕΡ

1

 

 

 

 

 

 

010714

ΜΠΟΧΟΥΜ

109

 

 

 

 

 

 

010715

ΧΑΓΚΕΝ

246

 

 

 

 

 

 

010716

ΧΕΡΤΕΝ

282

 

 

 

 

 

 

010717

ΦΕΛΜΠΕΡΤ

30

 

 

 

010800

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

7.699

010800

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

1.283

 

 

 

 

 

 

010801

ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

185

 

 

 

 

 

 

010802

ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

734

 

 

 

 

 

 

010803

ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

929

 

 

 

 

 

 

010804

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

102

 

 

 

 

 

 

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

939

 

 

 

 

 

 

010806

ΜΑΝΧΑΪΜ

363

 

 

 

 

 

 

010807

ΟΥΛΜ

174

 

 

 

 

 

 

010808

ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

806

 

 

 

 

 

 

010809

ΡΟΤΒΑΪΛ

142

 

 

 

 

 

 

010810

ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

383

 

 

 

 

 

 

010811

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

41

 

 

 

 

 

 

010812

ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

502

 

 

 

 

 

 

010813

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

83

 

 

 

 

 

 

010814

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

20

 

 

 

 

 

 

010815

ΣΒΕΜΠΙΣΧΑΛ

2

 

 

 

 

 

 

010816

ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΜΥΝΤ

174

 

 

 

 

 

 

010817

ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

678

 

 

 

 

 

 

010818

ΓΚΙΝΓΚΕΝ ΜΠΡΕΝΖ

125

 

 

 

 

 

 

010819

ΣΒΕΝΝΙΝΚΕΝ

34

 

 

 

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

2.944

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

822

 

 

 

 

 

 

010901

ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

57

 

 

 

 

 

 

010902

ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

297

 

 

 

 

 

 

010903

ΓΚΙΣΣΕΝ

152

 

 

 

 

 

 

010904

ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

321

 

 

 

 

 

 

010905

ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

138

 

 

 

 

 

 

010906

ΟΦΕΝΜΠΑΧ

587

 

 

 

 

 

 

010907

ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

376

 

 

 

 

 

 

010908

ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

17

 

 

 

 

 

 

010909

ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

177

 

 

 

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

41

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

19

 

 

 

 

 

 

011001

ΔΡΕΣΔΗΣ

19

 

 

 

 

 

 

011002

ΕΡΦΟΥΡΤΗΣ

2

 

 

 

 

 

 

011003

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

02

ΑΥΣΤΡΙΑ

237

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

236

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

233

 

 

 

 

 

 

020101

ΓΚΡΑΤΣ

3

 

 

 

020200

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

020200

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

03

ΒΕΛΓΙΟ

2.270

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2.270

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1.927

 

 

 

 

 

 

030101

ΑΜΒΕΡΣΑΣ

26

 

 

 

 

 

 

030102

ΛΙΕΓΗΣ

70

 

 

 

 

 

 

030103

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

144

 

 

 

 

 

 

030104

ΓΚΕΝΓΚ

103

04

ΓΑΛΛΙΑ

805

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

64

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

64

 

 

 

040200

ΛΥΩΝ

38

040200

ΛΥΩΝ

38

 

 

 

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

652

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

652

 

 

 

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

51

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

51

05

ΔΑΝΙΑ

91

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

91

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

91

06

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

36

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

36

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

36

07

ΙΣΠΑΝΙΑ

159

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

159

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

159

08

ΙΤΑΛΙΑ

780

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

76

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

53

 

 

 

 

 

 

080102

ΠΑΝΤΟΒΑ

23

 

 

 

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

34

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

34

 

 

 

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

177

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

177

 

 

 

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

129

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

129

 

 

 

080500

ΜΠΑΡΙ

36

080500

ΜΠΑΡΙ

36

 

 

 

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

27

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

27

 

 

 

080700

ΡΩΜΗΣ

154

080700

ΡΩΜΗΣ

154

 

 

 

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

96

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

96

 

 

 

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

45

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

44

 

 

 

 

 

 

080902

ΦΕΡΡΑΡΑ

1

 

 

 

081000

ΚΑΤΑΝΙΑΣ

2

081000

ΚΑΤΑΝΙΑΣ

2

 

 

 

081200

ΛΙΒΟΡΝΟ

2

081200

ΛΙΒΟΡΝΟ

2

 

 

 

081300

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ

2

081300

ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ

2

09

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

322

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

322

10

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

547

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

547

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

547

11

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

163

110100

ΧΑΓΗΣ

163

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

90

 

 

 

 

 

 

110101

ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

73

12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

32

120100

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

32

120100

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

32

13

ΣΟΥΗΔΙΑ

515

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

397

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

397

 

 

 

130200

ΜΑΛΜΕ

26

130200

ΜΑΛΜΕ

26

 

 

 

130300

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

92

130300

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

92

14

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

24

140100

ΕΛΣΙΝΚΙ

24

140100

ΕΛΣΙΝΚΙ

24

16

ΚΥΠΡΟΣ

5.797

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

5.797

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

4.771

 

 

 

 

 

 

160101

ΠΑΦΟΥ

1.026

17

ΕΣΘΟΝΙΑ

0

170100

ΤΑΛΛΙΝ

0

170100

ΤΑΛΛΙΝ

0

18

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

4

180100

ΒΙΛΝΙΟΥΣ

4

180100

ΒΙΛΝΙΟΥΣ

4

19

ΜΑΛΤΑ

14

190100

ΒΑΛΕΤΑ

14

190100

ΒΑΛΕΤΑ

14

20

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

73

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

73

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

73

21

ΠΟΛΩΝΙΑ

40

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

40

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

40

22

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

9

220100

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

9

220100

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

9

23

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

10

230100

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

10

230100

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

10

24

ΤΣΕΧΙΑ

64

240100

ΠΡΑΓΑΣ

64

240100

ΠΡΑΓΑΣ

64

25

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

51

250100

ΣΟΦΙΑΣ

51

250100

ΣΟΦΙΑΣ

51

26

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

82

260100

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

82

260100

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

82

 

ΣΥΝΟΛΑ

36.758

 

 

36.758

 

 

36.758

αρχή

Νέοι εκλογείς (18 ετών) του 2009, που ψηφίζουν πρώτη φορά.

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

1.632

1.542

3.173

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

554

550

1.104

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

652

620

1.272

04

ΑΡΤΗΣ

510

494

1.004

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

1.998

2.020

4.018

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

8.292

7.891

16.183

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.857

2.805

5.662

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

940

952

1.892

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.478

1.439

2.917

10

ΑΧΑΪΑΣ

1.786

1.653

3.439

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

628

581

1.209

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

244

223

467

13

ΔΡΑΜΑΣ

756

706

1.462

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.174

1.100

2.274

15

ΕΒΡΟΥ

1.014

958

1.972

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

1.223

1.229

2.452

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

190

159

349

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

231

230

461

19

ΗΛΕΙΑΣ

1.065

1.051

2.116

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

862

796

1.658

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.676

1.633

3.309

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

386

350

736

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3.070

2.955

6.025

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1.886

1.739

3.625

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

929

903

1.832

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

853

847

1.700

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

854

824

1.678

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

281

272

553

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

578

553

1.131

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

255

215

470

31

ΚΙΛΚΙΣ

706

653

1.359

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.025

925

1.950

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

735

678

1.413

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

708

672

1.380

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

523

504

1.027

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

1.546

1.503

3.049

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

417

446

863

38

ΛΕΣΒΟΥ

613

572

1.185

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

142

132

274

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.099

1.063

2.162

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

974

986

1.960

42

ΞΑΝΘΗΣ

872

862

1.734

43

ΠΕΛΛΗΣ

1.003

916

1.919

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

856

807

1.663

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

422

397

819

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

483

485

968

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

734

724

1.458

48

ΣΑΜΟΥ

235

213

448

49

ΣΕΡΡΩΝ

1.509

1.419

2.928

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

922

874

1.796

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

935

833

1.768

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

358

351

709

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

226

247

473

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

618

640

1.258

55

ΧΑΝΙΩΝ

932

858

1.790

56

ΧΙΟΥ

331

273

604

 

ΣΥΝΟΛΟ

57.777

55.323

113.100

αρχή