Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανά περιφέρεια

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

123.024

125.513

248.537

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

47.495

48.433

95.928

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

67.924

69.433

137.357

04

ΑΡΤΗΣ

42.279

43.180

85.459

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

227.472

281.496

508.968

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

645.631

724.713

1.370.344

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

197.522

207.404

404.926

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

97.332

112.595

209.927

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

130.136

145.323

275.459

10

ΑΧΑΪΑΣ

132.933

139.532

272.465

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

54.349

56.911

111.260

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23.683

23.232

46.915

13

ΔΡΑΜΑΣ

57.735

60.981

118.716

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

87.088

86.621

173.709

15

ΕΒΡΟΥ

82.585

84.163

166.748

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

100.983

103.955

204.938

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17.681

17.343

35.024

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21.041

21.934

42.975

19

ΗΛΕΙΑΣ

90.389

91.974

182.363

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

67.790

70.395

138.185

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

119.414

123.938

243.352

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

29.888

29.727

59.615

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

234.015

265.304

499.319

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

127.578

134.516

262.094

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

85.708

89.807

175.515

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

70.877

75.696

146.573

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

70.921

71.242

142.163

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.448

31.988

63.436

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

51.976

56.272

108.248

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

28.187

28.990

57.177

31

ΚΙΛΚΙΣ

53.067

55.503

108.570

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

81.397

82.378

163.775

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

67.536

71.626

139.162

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

59.495

61.884

121.379

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

65.882

69.974

135.856

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

122.183

127.300

249.483

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

33.902

35.136

69.038

38

ΛΕΣΒΟΥ

64.796

70.849

135.645

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

14.605

14.785

29.390

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

85.085

92.176

177.261

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

102.080

108.973

211.053

42

ΞΑΝΘΗΣ

53.805

56.951

110.756

43

ΠΕΛΛΗΣ

74.300

76.764

151.064

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

63.593

65.373

128.966

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

33.677

33.686

67.363

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.738

35.749

70.487

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

56.100

60.375

116.475

48

ΣΑΜΟΥ

25.705

26.710

52.415

49

ΣΕΡΡΩΝ

120.708

125.955

246.663

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

76.994

77.404

154.398

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

76.170

80.735

156.905

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

42.020

42.896

84.916

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

23.547

24.824

48.371

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50.476

52.191

102.667

55

ΧΑΝΙΩΝ

67.723

70.783

138.506

56

ΧΙΟΥ

31.848

34.116

65.964

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.746.516

5.077.707

9.824.223

αρχή

Μεταβολή εκλογικού σώματος μεταξύ 2004-2007

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

-655

-2.609

-3.264

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

-84

-623

-707

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

-976

-1.225

-2.201

04

ΑΡΤΗΣ

-837

-1.534

-2.371

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

-15.642

-19.733

-35.375

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

7.328

8.726

16.054

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

15.601

16.829

32.430

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-2.398

-4.830

-7.228

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-1.269

-1.770

-3.039

10

ΑΧΑΪΑΣ

1.000

-943

57

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

82

-240

-158

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

-2

-204

-206

13

ΔΡΑΜΑΣ

155

-224

-69

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3.232

2.454

5.686

15

ΕΒΡΟΥ

-528

-249

-777

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

1.266

369

1.635

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

-189

-455

-644

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-294

-725

-1.019

19

ΗΛΕΙΑΣ

-309

-1.672

-1.981

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

440

-167

273

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3.162

3.033

6.195

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

366

116

482

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4.801

5.519

10.320

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9.098

9.574

18.672

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

61

-1.181

-1.120

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

-268

-1.127

-1.395

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

-1.183

-2.076

-3.259

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

-80

1.048

968

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

16

-731

-715

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

-184

-706

-890

31

ΚΙΛΚΙΣ

-90

186

96

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

579

271

850

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.130

736

1.866

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

370

-286

84

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

-983

-2.355

-3.338

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

1.096

933

2.029

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

-231

-768

-999

38

ΛΕΣΒΟΥ

-1.168

-1.686

-2.854

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

54

-7

47

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

676

152

828

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

-153

-999

-1.152

42

ΞΑΝΘΗΣ

2.126

2.032

4.158

43

ΠΕΛΛΗΣ

55

-466

-411

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

1.484

1.236

2.720

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

-50

-494

-544

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

172

64

236

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

1.370

1.159

2.529

48

ΣΑΜΟΥ

61

-763

-702

49

ΣΕΡΡΩΝ

-581

-1.453

-2.034

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-526

-849

-1.375

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

-748

-1.413

-2.161

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

-23

-264

-287

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

-913

-1.503

-2.416

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1.715

1.732

3.447

55

ΧΑΝΙΩΝ

1.649

854

2.503

56

ΧΙΟΥ

186

-31

155

 

ΣΥΝΟΛΟ

28.967

662

29.629

αρχή

Νέοι εκλογείς ανα περιφέρεια
(θα ψηφίσουν πρώτη φορά στις εκλογές του 2007)

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

7.048

6.783

13.831

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2.591

2.266

4.857

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2.652

2.607

5.259

04

ΑΡΤΗΣ

2.193

2.121

4.314

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

8.984

8.563

17.547

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

33.213

32.193

65.406

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

11.632

11.160

22.792

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4.415

4.193

8.608

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6.669

6.340

13.009

10

ΑΧΑΪΑΣ

7.444

7.127

14.571

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2.924

2.626

5.550

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.097

1.043

2.140

13

ΔΡΑΜΑΣ

3.247

3.214

6.461

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

4.865

4.546

9.411

15

ΕΒΡΟΥ

4.383

4.416

8.798

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

5.329

5.033

10.362

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

840

754

1.594

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

885

960

1.845

19

ΗΛΕΙΑΣ

4.905

4.544

9.449

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

3.690

3.542

7.232

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7.176

6.783

13.959

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.704

1.578

3.282

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.985

15.015

30.000

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7.485

7.259

14.744

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.272

4.030

8.302

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

3.628

3.275

6.903

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

3.782

3.550

7.332

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.384

1.353

2.737

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2.533

2.345

4.878

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.031

1.040

2.071

31

ΚΙΛΚΙΣ

2.946

2.849

5.795

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

4.425

4.182

8.607

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3.170

3.062

6.232

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2.706

2.638

5.344

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2.285

2.223

4.508

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

6.525

6.528

13.053

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1.793

1.748

3.541

38

ΛΕΣΒΟΥ

2.521

2.394

4.915

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

637

606

1.243

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4.484

4.351

8.835

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4.564

4.361

8.925

42

ΞΑΝΘΗΣ

4.175

3.907

8.082

43

ΠΕΛΛΗΣ

4.231

4.191

8.422

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

3.527

3.498

7.025

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.889

1.731

3.620

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.981

2.013

3.994

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

3.611

3.508

7.119

48

ΣΑΜΟΥ

1.025

959

1.984

49

ΣΕΡΡΩΝ

7.534

7.520

15.054

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3.948

3.864

7.812

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

3.904

3.665

7.569

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

1.702

1.639

3.341

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

1.019

1.013

2.032

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2.826

2.838

5.664

55

ΧΑΝΙΩΝ

3.839

3.576

7.415

56

ΧΙΟΥ

1.359

1.281

2.640

 

ΣΥΝΟΛΟ

249.611

240.404

490.015

αρχή

Ετεροδημότες ανά νομαρχία διαμονής

ΚΩΔ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΘΗΝΩΝ

34.728

42.365

77.093

02

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

168

203

371

03

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2.193

2.287

4.480

04

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

100

143

243

05

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

78

90

168

06

ΑΡΤΗΣ

54

70

124

07

ΑΧΑΪΑΣ

653

796

1.449

08

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

329

319

648

09

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14

21

35

10

ΔΡΑΜΑΣ

65

95

160

11

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

596

626

1.222

12

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

763

855

1.618

13

ΕΒΡΟΥ

193

288

481

14

ΕΥΒΟΙΑΣ

301

344

645

15

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

13

19

32

16

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

67

73

140

17

ΗΛΕΙΑΣ

134

129

263

18

ΗΜΑΘΙΑΣ

273

294

567

19

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

503

582

1.085

20

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

61

67

128

21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.063

7.507

13.570

22

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

224

327

551

23

ΚΑΒΑΛΑΣ

200

211

411

24

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

42

57

99

25

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

43

67

110

26

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

348

334

682

27

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

72

77

149

28

ΚΙΛΚΙΣ

65

90

155

29

ΚΟΖΑΝΗΣ

136

160

296

30

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

360

373

733

31

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

126

123

249

32

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

54

67

121

33

ΛΑΡΙΣΗΣ

618

774

1.392

34

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

181

173

354

35

ΛΕΣΒΟΥ

186

242

428

36

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

21

32

53

37

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

377

444

821

38

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

125

162

287

39

ΞΑΝΘΗΣ

199

217

416

40

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3.302

3.934

7.236

41

ΠΕΛΛΗΣ

91

89

180

42

ΠΙΕΡΙΑΣ

145

159

304

43

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

118

148

266

44

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

157

202

359

45

ΡΟΔΟΠΗΣ

135

196

331

46

ΣΑΜΟΥ

100

160

260

47

ΣΕΡΡΩΝ

107

126

233

48

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

56

89

145

49

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

219

254

473

50

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

46

74

120

51

ΦΩΚΙΔΟΣ

19

31

50

52

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

56

61

117

53

ΧΑΝΙΩΝ

377

470

847

54

ΧΙΟΥ

105

155

260

 

ΣΥΝΟΛΟ

55.759

67.251

123.010

αρχή

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.167

4.978

9.145

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

263

394

657

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.489

1.841

3.330

04

ΑΡΤΗΣ

2.254

2.530

4.784

05

Α' ΑΘΗΝΩΝ

705

813

1.518

06

Β' ΑΘΗΝΩΝ

1.090

1.309

2.399

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

148

148

296

08

Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

214

257

471

09

Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

158

171

329

10

ΑΧΑΪΑΣ

1.063

1.369

2.432

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

284

415

699

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

814

915

1.729

13

ΔΡΑΜΑΣ

811

1.024

1.835

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

807

1.044

1.851

15

ΕΒΡΟΥ

1.780

2.089

3.869

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

568

806

1.374

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.171

1.301

2.472

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

316

403

719

19

ΗΛΕΙΑΣ

2.159

2.668

4.827

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

278

361

639

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.141

1.307

2.448

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.309

1.357

2.666

23

Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

741

935

1.676

24

Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

235

308

543

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.841

3.961

7.802

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

855

1.028

1.883

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.031

2.329

4.360

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

261

331

592

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.013

1.176

2.189

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

899

1.117

2.016

31

ΚΙΛΚΙΣ

454

657

1.111

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.114

1.190

2.304

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

421

575

996

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.223

1.706

2.929

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.078

1.407

2.485

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

815

1.067

1.882

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

705

860

1.565

38

ΛΕΣΒΟΥ

1.837

2.212

4.049

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

524

613

1.137

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

556

766

1.322

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.360

3.191

5.551

42

ΞΑΝΘΗΣ

419

515

934

43

ΠΕΛΛΗΣ

462

622

1.084

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

315

396

711

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.357

1.515

2.872

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

901

1.072

1.973

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

381

447

828

48

ΣΑΜΟΥ

541

751

1.292

49

ΣΕΡΡΩΝ

1.894

2.202

4.096

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.412

1.644

3.056

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

957

1.265

2.222

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

317

373

690

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

580

756

1.336

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

338

504

842

55

ΧΑΝΙΩΝ

1.147

1.320

2.467

56

ΧΙΟΥ

786

940

1.726

 

ΣΥΝΟΛΟ

55.759

67.251

123.010

αρχή