Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι ανα περιφέρεια

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

123.663

128.159

251.822

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

47.520

48.981

96.501

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

68.643

70.490

139.133

04

ΑΡΤΗΣ

42.978

44.605

87.583

05

Α'ΑΘΗΝΩΝ

242.334

300.550

542.884

06

Β'ΑΘΗΝΩΝ

637.759

715.787

1.353.546

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

181.312

190.008

371.320

08

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

99.418

116.830

216.248

09

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

131.569

147.231

278.800

10

ΑΧΑΪΑΣ

131.593

140.029

271.622

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

54.189

57.096

111.285

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23.602

23.375

46.977

13

ΔΡΑΜΑΣ

57.453

61.063

118.516

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

83.779

84.021

167.800

15

ΕΒΡΟΥ

82.913

84.225

167.138

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

99.862

103.749

203.611

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17.812

17.731

35.543

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21.316

22.607

43.923

19

ΗΛΕΙΑΣ

90.529

93.490

184.019

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

67.227

70.412

137.639

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

116.621

121.521

238.142

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

29.456

29.536

58.992

23

Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

229.017

259.762

488.779

24

Β'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

118.497

124.943

243.440

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

85.234

90.622

175.856

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

70.957

76.580

147.537

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

71.820

73.067

144.887

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.494

30.933

62.427

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

51.894

56.956

108.850

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

28.219

29.577

57.796

31

ΚΙΛΚΙΣ

52.932

55.146

108.078

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

80.649

81.974

162.623

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

66.213

70.659

136.872

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

58.831

61.750

120.581

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

66.798

72.253

139.051

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

120.896

126.290

247.186

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

34.048

35.825

69.873

38

ΛΕΣΒΟΥ

65.674

72.113

137.787

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

14.477

14.758

29.235

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

84.241

91.825

176.066

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

102.005

109.790

211.795

42

ΞΑΝΘΗΣ

51.596

54.917

106.513

43

ΠΕΛΛΗΣ

74.122

77.063

151.185

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

62.029

64.002

126.031

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

33.633

34.082

67.715

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

34.336

35.374

69.710

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

54.672

59.132

113.804

48

ΣΑΜΟΥ

25.638

27.356

52.994

49

ΣΕΡΡΩΝ

120.837

126.887

247.724

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

77.348

78.119

155.467

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

76.798

82.002

158.800

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

42.002

43.116

85.118

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

24.275

26.183

50.458

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

48.663

50.386

99.049

55

ΧΑΝΙΩΝ

65.952

69.799

135.751

56

ΧΙΟΥ

31.656

34.135

65.791

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.709.001

5.068.872

9.777.873

αρχή

Ετεροδημότες ανά εκλογική περιφέρεια διαμονής

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

207

258

465

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

137

190

327

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

99

115

214

04

ΑΡΤΗΣ

67

93

160

05

Α'ΑΘΗΝΩΝ

12.056

14.799

26.855

06

Β'ΑΘΗΝΩΝ

28.165

34.146

62.311

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.551

3.778

7.329

08

Α'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.603

1.928

3.531

09

Β'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.196

2.580

4.776

10

ΑΧΑΪΑΣ

808

1.011

1.819

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

395

382

777

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17

32

49

13

ΔΡΑΜΑΣ

99

137

236

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

966

1.068

2.034

15

ΕΒΡΟΥ

253

372

625

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

412

442

854

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

21

20

41

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

101

100

201

19

ΗΛΕΙΑΣ

181

199

380

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

337

378

715

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

675

781

1.456

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

78

89

167

23

Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6.695

8.517

15.212

24

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

859

989

1.848

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

288

442

730

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

246

272

518

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

66

84

150

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

62

95

157

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

451

443

894

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

98

119

217

31

ΚΙΛΚΙΣ

99

123

222

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

178

211

389

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

498

525

1.023

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

177

160

337

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

76

104

180

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

798

990

1.788

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

232

219

451

38

ΛΕΣΒΟΥ

244

311

555

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

38

56

94

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

511

598

1.109

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

196

239

435

42

ΞΑΝΘΗΣ

251

292

543

43

ΠΕΛΛΗΣ

119

117

236

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

207

248

455

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

154

202

356

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

209

274

483

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

190

265

455

48

ΣΑΜΟΥ

148

216

364

49

ΣΕΡΡΩΝ

131

163

294

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

84

125

209

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

294

327

621

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

64

107

171

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

29

39

68

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

90

95

185

55

ΧΑΝΙΩΝ

504

598

1.102

56

ΧΙΟΥ

141

190

331

 

ΣΥΝΟΛΟ

66.851

80.653

147.504

αρχή

Ετεροδημότες ανα εκλογική περιφέρεια προέλευσης

ΚΩΔ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

4.856

5.876

10.732

02

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

317

494

811

03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1.769

2.183

3.952

04

ΑΡΤΗΣ

2.651

2.999

5.650

05

Α'ΑΘΗΝΩΝ

965

1.088

2.053

06

Β'ΑΘΗΝΩΝ

1.629

1.864

3.493

07

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

205

227

432

08

Α'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

290

346

636

09

Β'ΠΕΙΡΑΙΩΣ

249

239

488

10

ΑΧΑΪΑΣ

1.285

1.684

2.969

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

374

526

900

12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

961

1.068

2.029

13

ΔΡΑΜΑΣ

1.012

1.248

2.260

14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

924

1.159

2.083

15

ΕΒΡΟΥ

2.093

2.409

4.502

16

ΕΥΒΟΙΑΣ

708

997

1.705

17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1.362

1.536

2.898

18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

361

460

821

19

ΗΛΕΙΑΣ

2.582

3.172

5.754

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

356

491

847

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.340

1.531

2.871

22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.473

1.588

3.061

23

Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

981

1.239

2.220

24

Β'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

279

374

653

25

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.397

4.568

8.965

26

ΚΑΒΑΛΑΣ

1.062

1.277

2.339

27

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2.439

2.804

5.243

28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

348

386

734

29

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.154

1.339

2.493

30

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1.004

1.236

2.240

31

ΚΙΛΚΙΣ

558

821

1.379

32

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.363

1.532

2.895

33

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

520

727

1.247

34

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.443

1.950

3.393

35

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1.267

1.661

2.928

36

ΛΑΡΙΣΗΣ

1.040

1.353

2.393

37

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

810

1.018

1.828

38

ΛΕΣΒΟΥ

2.134

2.508

4.642

39

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

586

689

1.275

40

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

710

960

1.670

41

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2.810

3.703

6.513

42

ΞΑΝΘΗΣ

508

601

1.109

43

ΠΕΛΛΗΣ

583

797

1.380

44

ΠΙΕΡΙΑΣ

378

492

870

45

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1.545

1.757

3.302

46

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.044

1.256

2.300

47

ΡΟΔΟΠΗΣ

450

538

988

48

ΣΑΜΟΥ

628

847

1.475

49

ΣΕΡΡΩΝ

2.393

2.816

5.209

50

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.716

2.043

3.759

51

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1.181

1.588

2.769

52

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

393

476

869

53

ΦΩΚΙΔΟΣ

735

923

1.658

54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

423

619

1.042

55

ΧΑΝΙΩΝ

1.312

1.518

2.830

56

ΧΙΟΥ

895

1.052

1.947

 

ΣΥΝΟΛΟ

66.851

80.653

147.504

αρχή

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ - ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ - ΠΟΛΗ

 

ΧΩΡΑ

Σύνολα

 

 

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

 

 

ΠΟΛΗ

Σύνολα

01

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

26.079

 

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

1.451

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

476

 

 

 

 

 

 

 

010102

ΓΚΙΦΧΟΡΝ

158

 

 

 

 

 

 

 

010103

ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

66

 

 

 

 

 

 

 

010104

ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

416

 

 

 

 

 

 

 

010105

ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

308

 

 

 

 

 

 

 

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

 

 

 

 

 

 

 

010903

ΓΚΙΣΣΕΝ

26

 

 

 

 

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

337

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

2

 

 

 

 

 

 

 

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

315

 

 

 

 

 

 

 

010201

ΒΡΕΜΗΣ

1

 

 

 

 

 

 

 

010202

ΧΑΑΡΜΠΟΡΓΚ

7

 

 

 

 

 

 

 

010203

ΜΠΕΡΓΕΝΤΟΡΦ

3

 

 

 

 

 

 

 

010204

ΚΙΕΛΟ

9

 

 

 

 

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

 

 

 

 

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

2.902

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

835

 

 

 

 

 

 

 

010401

ΑΑΧΕΝ

234

 

 

 

 

 

 

 

010402

ΒΟΝΝΗΣ

328

 

 

 

 

 

 

 

010403

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

434

 

 

 

 

 

 

 

010406

ΑΛΤΕΝΑ

1

 

 

 

 

 

 

 

010407

ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

573

 

 

 

 

 

 

 

010408

MENTEN

497

 

 

 

 

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

3.464

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

2.465

 

 

 

 

 

 

 

010501

ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

334

 

 

 

 

 

 

 

010502

ΛΙΝΤΑΟΥ

160

 

 

 

 

 

 

 

010503

ΝΤΑΧΑΟΥ

505

 

 

 

 

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.304

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1.289

 

 

 

 

 

 

 

010602

ΦΙΡΘ

10

 

 

 

 

 

 

 

010605

ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

5

 

 

 

 

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

3.848

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

829

 

 

 

 

 

 

 

010701

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

696

 

 

 

 

 

 

 

010702

ΕΣΣΕΝ

158

 

 

 

 

 

 

 

010703

ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

50

 

 

 

 

 

 

 

010704

ΚΡΕΦΕΛΝΤ

461

 

 

 

 

 

 

 

010705

ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

124

 

 

 

 

 

 

 

010706

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

551

 

 

 

 

 

 

 

010709

ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

2

 

 

 

 

 

 

 

010712

ΜΙΝΣΤΕΡ

2

 

 

 

 

 

 

 

010714

ΜΠΟΧΟΥΜ

146

 

 

 

 

 

 

 

010715

ΧΑΓΚΕΝ

215

 

 

 

 

 

 

 

010716

ΧΕΡΤΕΝ

351

 

 

 

 

 

 

 

010717

ΦΕΛΜΠΕΡΤ

263

 

 

 

 

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

8.839

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

2.000

 

 

 

 

 

 

 

010801

ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

294

 

 

 

 

 

 

 

010802

ΕΣΛΙΝΓΛΚΕΝ

837

 

 

 

 

 

 

 

010803

ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

849

 

 

 

 

 

 

 

010804

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

135

 

 

 

 

 

 

 

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΟΥΡΓΚ

909

 

 

 

 

 

 

 

010806

ΜΑΝΧΑΪΜ

557

 

 

 

 

 

 

 

010807

ΟΥΛΜ

205

 

 

 

 

 

 

 

010808

ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

842

 

 

 

 

 

 

 

010809

ΡΟΤΒΑΪΛ

183

 

 

 

 

 

 

 

010810

ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

430

 

 

 

 

 

 

 

010811

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

93

 

 

 

 

 

 

 

010812

ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

456

 

 

 

 

 

 

 

010813

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

228

 

 

 

 

 

 

 

010814

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

20

 

 

 

 

 

 

 

010816

ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚΝΟΥΝΤ

124

 

 

 

 

 

 

 

010817

ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

677

 

 

 

 

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

3.231

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

791

 

 

 

 

 

 

 

010901

ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

270

 

 

 

 

 

 

 

010902

ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

409

 

 

 

 

 

 

 

010903

ΓΚΙΣΣΕΝ

127

 

 

 

 

 

 

 

010904

ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

225

 

 

 

 

 

 

 

010905

ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

128

 

 

 

 

 

 

 

010906

ΟΦΕΝΜΠΑΧ

450

 

 

 

 

 

 

 

010907

ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

541

 

 

 

 

 

 

 

010908

ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

5

 

 

 

 

 

 

 

010909

ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

285

 

 

 

 

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

75

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

51

 

 

 

 

 

 

 

011001

ΔΡΕΣΔΗΣ

23

 

 

 

 

 

 

 

011003

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

02

ΑΥΣΤΡΙΑ

 

217

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

217

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

210

 

 

 

 

 

 

 

020101

ΓΚΡΑΤΣ

7

03

ΒΕΛΓΙΟ

 

2.122

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2.122

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1.776

 

 

 

 

 

 

 

030101

ΑΜΒΕΡΣΑΣ

38

 

 

 

 

 

 

 

030102

ΛΙΕΓΗΣ

47

 

 

 

 

 

 

 

030103

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

106

 

 

 

 

 

 

 

030104

ΓΚΕΝΓΚ

155

04

ΓΑΛΛΙΑ

 

836

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

 

 

 

 

040200

ΛΥΩΝ

24

040200

ΛΥΩΝ

24

 

 

 

 

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

 

 

 

 

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

05

ΔΑΝΙΑ

 

92

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

06

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

38

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

07

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

61

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

08

ΙΤΑΛΙΑ

 

1.240

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

 

 

 

 

 

 

17

080102

ΠΑΝΤΟΒΑ

17

 

 

 

 

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

 

 

 

 

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

131

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

131

 

 

 

 

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

 

 

 

 

080500

ΜΠΑΡΙ

70

080500

ΜΠΑΡΙ

70

 

 

 

 

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

43

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

43

 

 

 

 

080700

ΡΩΜΗΣ

229

080700

ΡΩΜΗΣ

229

 

 

 

 

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

 

 

 

 

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

 

 

 

 

081000

ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

081000

ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

 

 

 

 

081100

ΑΝΓΚΩΝΑ

1

081100

ΑΝΓΚΩΝΑ

1

09

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

351

 

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

10

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

529

 

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

11

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

208

 

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

208

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

108

 

 

 

 

 

 

 

110101

ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

100

12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

17

 

120100

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

120100

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

13

ΣΟΥΗΔΙΑ

238

 

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

 

 

 

 

130200

ΜΑΛΜΑΙ

28

130200

ΜΑΛΜΑΙ

28

 

 

 

 

130300

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

130300

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

14

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

16

 

140100

ΕΛΣΙΝΚΙ

16

140100

ΕΛΣΙΝΚΙ

16

16

ΚΥΠΡΟΣ

2.762

 

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2.762

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2.762

19

ΜΑΛΤΑ

6

 

190100

ΒΑΛΕΤΑ

6

190100

ΒΑΛΕΤΑ

6

20

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

116

 

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

21

ΠΟΛΩΝΙΑ

24

 

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

22

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

25

 

220100

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

220100

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

23

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

13

 

230100

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

230100

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

24

ΤΣΕΧΙΑ

133

 

240100

ΠΡΑΓΑΣ

133

240100

ΠΡΑΓΑΣ

133

 

ΣΥΝΟΛΑ

35.123

 

 

 

35.123

 

 

35.123

αρχή

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε

ΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ και ΠΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κωδ.π.ψηφ.

πόλη ψηφοφορίας

αρ.τμ.

κωδ.π.αιτ.

πόλη αίτησης

ψηφοφόροι

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

1

010100

ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ

478

010102

ΓΚΙΦΧΟΡΝ

1

010102

ΓΚΙΦΧΟΡΝ

158

010102

ΓΚΙΦΧΟΡΝ

1

010103

ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΝΓΚ

66

010104

ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

1

010104

ΓΚΙΤΕΡΣΛΟ

416

010105

ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

1

010105

ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

308

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

316

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010201

ΒΡΕΜΗΣ

1

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010202

ΧΑΑΡΜΠΟΡΓΚ

7

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010203

ΜΠΕΡΓΕΝΤΟΡΦ

3

010200

ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

010204

ΚΙΕΛΟ

9

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

1

010300

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

628

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

1

010400

ΚΟΛΩΝΙΑΣ

835

010401

ΑΑΧΕΝ

1

010401

ΑΑΧΕΝ

234

010402

ΒΟΝΝΗΣ

1

010402

ΒΟΝΝΗΣ

328

010403

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

1

010403

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

434

010407

ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

1

010407

ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

573

010407

ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ

1

010406

ΑΛΤΕΝΑ

1

010408

ΜΕΝΤΕΝ

1

010408

ΜΕΝΤΕΝ

497

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

1

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

824

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

2

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

826

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

3

010500

ΜΟΝΑΧΟΥ

815

010501

ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

010501

ΑΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ

334

010502

ΛΙΝΤΑΟΥ

1

010502

ΛΙΝΤΑΟΥ

160

010503

ΝΤΑΧΑΟΥ

1

010503

ΝΤΑΧΑΟΥ

505

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

653

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

2

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

636

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

2

010602

ΦΙΡΘ

10

010600

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

2

010605

ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ

5

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

1

010700

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

829

010701

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

1

010701

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

696

010701

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

1

010703

ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ

50

010702

ΕΣΣΕΝ

1

010709

ΓΚΕΖΕΛΚΙΡΧΕΝ

2

010702

ΕΣΣΕΝ

1

010702

ΕΣΣΕΝ

158

010704

ΚΡΕΦΕΛΝΤ

1

010704

ΚΡΕΦΕΛΝΤ

461

010705

ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

010705

ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ

124

010706

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

1

010706

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

551

010706

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ

1

010712

ΜΙΝΣΤΕΡ

2

010714

ΜΠΟΧΟΥΜ

1

010714

ΜΠΟΧΟΥΜ

146

010715

ΧΑΓΚΕΝ

1

010715

ΧΑΓΚΕΝ

215

010716

ΧΕΡΤΕΝ

1

010716

ΧΕΡΤΕΝ

351

010717

ΦΕΛΜΠΕΡΤ

1

010717

ΦΕΛΜΠΕΡΤ

263

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

1

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

659

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

2

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

671

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

3

010800

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

641

010801

ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

1

010801

ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ

294

010802

ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

1

010802

ΕΣΛΙΝΓΚΕΝ

837

010803

ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

1

010803

ΖΙΝΤΕΛΦΙΓΚΕΝ

849

010804

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

1

010804

ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

135

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

1

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

459

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

2

010805

ΛΟΥΝΤΒΙΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

450

010806

ΜΑΝΧΑΪΜ

1

010814

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

19

010806

ΜΑΝΧΑΪΜ

1

010806

ΜΑΝΧΑΪΜ

557

010807

ΟΥΛΜ

1

010807

ΟΥΛΜ

205

010808

ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

1

010808

ΡΟΪΤΛΙΝΓΚΕΝ

842

010809

ΡΟΤΒΑΪΛ

1

010809

ΡΟΤΒΑΪΛ

183

010810

ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

1

010810

ΤΙΜΠΙΝΓΚΕΝ

430

010811

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

1

010811

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ

93

010812

ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

1

010812

ΧΑΪΛΜΠΡΟΝ

486

010813

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

1

010813

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

228

010816

ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚMΟΥΝΤ

1

010816

ΣΒΕΜΠΙΣ ΓΚMΟΥΝΤ

124

010817

ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

1

010817

ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ

677

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

1

010900

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

791

010901

ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

1

010901

ΑΣΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

270

010902

ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

1

010902

ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ

409

010903

ΓΚΙΣΣΕΝ

1

010903

ΓΚΙΣΣΕΝ

153

010904

ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

1

010904

ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

225

010904

ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ

1

010908

ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ

5

010905

ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

1

010905

ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ

128

010906

ΟΦΕΝΜΠΑΧ

1

010906

ΟΦΕΝΜΠΑΧ

450

010907

ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

1

010907

ΡΙΣΣΕΛΧΑΪΜ

541

010909

ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

1

010909

ΣΒΑΪΝΦΟΥΡΤ

285

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

1

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

51

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

1

011003

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

011000

ΛΕΙΨΙΑΣ

1

011001

ΔΡΕΣΔΗΣ

23

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

1

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

210

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

1

020101

ΓΚΡΑΤΣ

7

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

1

230100

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

13

020100

ΒΙΕΝΝΗΣ

1

220100

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ

25

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

1

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

596

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

2

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

593

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

3

030100

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

587

030101

ΑΜΒΕΡΣΑΣ

1

030101

ΑΜΒΕΡΣΑΣ

38

030103

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

1

030103

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

106

030104

ΓΚΕΝΓΚ

1

030104

ΓΚΕΝΓΚ

155

030104

ΓΚΕΝΓΚ

1

030102

ΛΙΕΓΗΣ

47

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

1

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

54

040100

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

1

040200

ΛΥΩΝ

24

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

1

040300

ΠΑΡΙΣΙΟΥ

695

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

1

040400

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

63

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

1

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

92

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

1

130200

ΜΑΛΜΑΙ

28

050100

ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ

1

130300

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

28

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

1

060100

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ

38

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1

120100

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

17

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1

070100

ΜΑΔΡΙΤΗΣ

61

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

1

080102

ΠΑΝΤΟΒΑ

17

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

1

080100

ΒΕΝΕΤΙΑΣ

62

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

1

080200

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

114

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

1

080300

ΜΙΛΑΝΟΥ

131

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1

080400

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

245

080500

ΜΠΑΡΙ

1

080500

ΜΠΑΡΙ

70

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

1

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

43

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

1

081000

ΚΑΤΑΝΙΑΣ

1

080600

ΠΑΛΕΡΜΟ

1

190100

ΒΑΛΕΤΑ

6

080700

ΡΩΜΗΣ

1

080700

ΡΩΜΗΣ

229

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

1

081100

ΑΝΓΚΩΝΑ

1

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

1

080800

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

129

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

1

080900

ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ

198

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

1

090100

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

351

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

1

100100

ΛΟΝΔΙΝΟΥ

529

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

1

110101

ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

100

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

1

110100

ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ

108

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

1

140100

ΕΛΣΙΝΚΙ

16

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

1

130100

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

182

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

689

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

2

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

698

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

3

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

689

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

4

160100

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

686

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

1

200100

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

116

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

1

210100

ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

24

240100

ΠΡΑΓΑΣ

1

240100

ΠΡΑΓΑΣ

133

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

35.123

αρχή