Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ήταν επικαιροποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας (ΟΠΣ) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Για την προβολή των πλέον πρόσφατων επικαιροποιημένων στοιχείων του συγκεκριμένου έτους, όπως αυτά εμφανίζονται από 7/12/2018, πατήστε εδώ.