Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
09/11/201150Α. Περι νομιμότητας διαμονής αλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε.που αιτούνται την πολιτογράφησή τους
Β. Περι του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
05/05/201131Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.
31/03/201128Θέματα ιθαγένειας - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
02/08/201013Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
16/07/2010Φ.130181/37964Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει
28/05/20108Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας