ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Αττικής 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αθηνών
 1.876.194 

 Ανατολικής Αττικής
 281.025 

 Δυτικής Αττικής
 119.531 

 Πειραιώς
 486.850 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Αττικής  2.763.600