ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Στερεάς Ελλάδας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Βοιωτίας
 111.629 

 Ευβοίας
 204.864 

 Ευρυτανίας
 35.407 

 Φθιώτιδος
 157.543 

 Φωκίδος
 49.376 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας  558.819