ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Δυτικής Ελλάδας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αιτωλοακαρνανίας
 249.139 

 Αχαϊας
 271.899 

 Ηλείας
 182.856 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας  703.894