ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Θεσσαλίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Καρδίτσης
 142.943 

 Λαρίσης
 249.337 

 Μαγνησίας
 177.304 

 Τρικάλων
 154.996 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Θεσσαλίας  724.580