ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Ηπείρου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αρτης
 86.175 

 Θεσπρωτίας
 59.591 

 Ιωαννίνων
 176.433 

 Πρεβέζης
 67.585 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Ηπείρου  389.784