ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Δυτικής Μακεδονίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Γρεβενών
 46.983 

 Καστοριάς
 62.967 

 Κοζάνης
 163.532 

 Φλωρίνης
 85.226 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας  358.708