ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Κεντρικής Μακεδονίας 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Ημαθίας
 138.932 

 Θεσσαλονίκης
 756.040 

 Κιλκίς
 108.719 

 Πέλλης
 151.440 

 Πιερίας
 128.260 

 Σερρών
 247.720 

 Χαλκιδικής
 102.496 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας  1.633.607